Podstawowe stopy procentowe NBP

Stopa procentowa: Poziom (w %) Obowiązuje od dnia
Stopa referencyjna 1) 6,50 2022-07-08
Stopa lombardowa 7,00 2022-07-08
Stopa depozytowa 6,00 2022-07-08
Stopa redyskontowa weksli 6,55 2022-07-08
Stopa dyskontowa weksli 6,60 2022-07-08

Stopa rezerwy obowiązkowej: Poziom (w %) Obowiązuje od dnia
- od środków złotowych i środków w walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych, od środków uzyskanych z tytułu emisji papierów wartościowych 3,50 2022-03-31
- od środków uzyskanych z tytułu operacji repo i sell-buy-back oraz środków pozyskanych co najmniej na 2 lata 0,00 2018-03-01
Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej 2) 6,50 2022-07-08

 1) rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych
 2) na poziomie stopy referencyjnej


  Powyższa tabela w formacie XML


  Podstawowe stopy procentowe od 1998

  Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1989 - 1997


  Instrumenty banku centralnego