WILLIAM J. MCDONOUGH
Rys biograficzny

William J. McDonough został mianowany ósmym prezesem i dyrektorem wykonawczym Banku Rezerw Federalnych w Nowym Jorku 19 lipca 1993 r. Zajmując to stanowisko pełni funkcję wiceprzewodniczącego i stałego członka Federalnej Komisji ds. Wolnego Rynku (FOMC), grupy odpowiedzialnej za kształtowanie polityki pieniężnej państwa. Jest również członkiem zarządu Banku Rozliczeń Międzynarodowych i przewodniczącym Komisji Bazylejskiej ds. Nadzoru Bankowego.

William J. McDonough rozpoczął pracę w nowojorskim Banku Rezerw Federalnych w styczniu 1992 r. jako wiceprezes wykonawczy, szef grupy rynkowej banku oraz menedżer operacji wolnorynkowych FOMC.

William J. McDonough (68 lat) odszedł z First Chicago Corp. i jej banku, Pierwszego Krajowego Banku Chicago w 1989 r., po 22 latach pracy. Był wiceprezesem zarządu i dyrektorem spółki holdingowej banku, od 1986 r. do chwili odejścia na emeryturę. Przed rozpoczęciem działalności w nowojorskim Banku Rezerw Federalnych był doradcą licznych instytucji krajowych i międzynarodowych.

Zanim rozpoczął pracę w Pierwszym Krajowym Banku Chicago, William J. McDonough pracował w Departamencie Stanu USA (w latach 1961-67) i w Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych (w latach 1956-61). W 1956 r. uzyskał stopień licencjata ekonomii w Holy Cross College w Worchester, Massachusetts, a w 1962 r. - stopień magistra ekonomii na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie D.C.

William J. McDonough jest członkiem zarządu Filharmonii Nowojorskiej, Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej, Rady ds. Stosunków Międzynarodowych oraz członkiem zarządu Carnegie Corporation w Nowym Jorku. Jest również członkiem Komisji Trójstronnej i Grupy Trzydziestu.

Żonaty, mieszka w Nowym Jorku.NBP © 2002