Narodowy Bank Polski

Aplikacja Zarządzania Uprawnieniami — AZU

Czym jest AZU?

AZU jest aplikacją webową (portalem), która pozwala uprawnionym przez instytucje pracownikom (Administratorom Uprawnień Instytucji AUI) zarządzać prawami dostępu swoich pracowników do systemów informatycznych NBP, zintegrowanych z ZSZT. Udostępnia podstawowe informacje użytkownikom w niej zarejestrowanych. Aplikacja dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej pod adresem https://azu.nbp.pl.

Regulamin, formularze wniosków i instrukcje dla użytkowników AZU są dostępne na z zakładce Lista dokumentów.

Aplikacja AZU została przygotowana na potrzeby:

 • zarządzania kontami użytkowników korzystających z aplikacji biznesowych NBP wymagających rejestracji użytkowników,
 • zarządzania uprawnieniami użytkowników do systemów informatycznych NBP,
 • zapewnienia jednolitego systemu autoryzacji oraz audytowania aktywności użytkowników,
 • centralnego monitorowania zgodności posiadanych przez użytkowników uprawnień z założeniami regulacji i polityk bezpieczeństwa w NBP.

Użytkownicy AZU (zgodnie z posiadanymi uprawnieniami) mają możliwość m.in.:

 • wyświetlenia swoich danych adresowych i edytowania wybranych informacji,
 • wyszukiwania użytkowników,
 • przeglądania swoich uprawnień w aplikacjach zarządzanych przez AZU,
 • wystawiania wniosków o nadanie uprawnień do systemów w formie elektronicznej i śledzenia ich realizacji,
 • wnioskowania o utworzenie konta użytkownika,
 • samodzielnego zapisywania się i wypisywania z ról biznesowych,
 • pobierania zestawienia uprawnień.

AZU wspomaga proces ujednolicenia i centralizacji zarządzania tożsamością, uprawnieniami użytkowników do wszystkich systemów informatycznych w NBP oraz zwiększa poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego. Ogranicza konieczność stosowania wniosków papierowych oraz wspomaga proces automatyzacji, wprowadzania i zatwierdzania zmian uprawnień użytkowników do systemów informatycznych NBP.

AZU udostępnia również mechanizmy dokumentowania procesu nadawania i zarządzania uprawnieniami (m.in. rozliczalność, historia zmian) oraz raportowania uprawnień, jakimi dysponuje każdy użytkownik.