Jak działa program?

W szkole, która ubiega się o tytuł „Złotej Szkoły NBP” i nagrody, zawiązuje się Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Drużyna to minimum dwóch nauczycieli i od pięciu do dziesięciu uczniów. Na czele drużyny stoi nauczyciel-koordynator, który uzyskał zgodę dyrektora szkoły na udział w programie.Drużyna zdobywa niezbędną wiedzę do wykonania trzech zadań, opracowuje pomysły na ich realizację, a następnie przeprowadza zadania w szkole lub w formule online. Na koniec nauczyciele należący do drużyny
do 23 marca 2022 r. wysyłają relację z wykonania zadań za pośrednictwem platformy zloteszkoly.nbp.pl. Zgłoszone zadania są oceniane i nagradzane w podziale na szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Ogłoszenie laureatów nagród II edycji nastąpi w kwietniu 2022 r.

Jak zdobyć tytuł Złotej Szkoły NBP i nagrody?

O tytuł „Złotej Szkoły NBP” ubiegają się szkoły, które zdobyły najwięcej punktów za zrealizowane trzy zadania poświęcone tematowi: Bezpieczni w finansach osobistych. Na podstawie rankingu szkół NBP określi próg punktowy, który zdecyduje o przyznaniu tytułu. Spośród wszystkich Złotych Szkół NBP II edycji nagrody pieniężne otrzymają te, które najlepiej wykonały następujące zadania programu.

Lekcja z ekonomią

Zadanie polega na przeprowadzeniu stacjonarnie lub online lekcji szkolnej na temat „Bezpieczni w finansach osobistych” w ramach dowolnego przedmiotu. Lekcja powinna mieć interdyscyplinarny charakter, tzn. łączyć tematykę ekonomii z innymi dziedzinami wiedzy. Lekcja może być przeprowadzona przez jednego nauczyciela lub kilku nauczycieli różnych przedmiotów. Przykładowo: na lekcji matematyki umiejętności arytmetyczne mogą zostać wykorzystane do wyliczenia raty kredytu, na lekcji chemii można dowiedzieć się, z czego zrobione są monety, a na geografii można zapoznać się np. z czynnikami determinującymi rozwój społeczno-gospodarczy państw.Debata szkolna

Zadanie polega na organizacji debaty szkolnej poświęconej tematowi „Bezpieczni w finansach osobistych” z zaangażowaniem jak największej liczby uczestników. Można wybrać dowolną formę debaty np. debatę „za i przeciw”, dyskusję moderowaną czy debatę panelową. Debata może być przeprowadzona w szkole lub w innym miejscu. Można ją również zorganizować online w postaci wideokonferencji. W debacie mogą uczestniczyć eksperci wyróżniający się wiedzą z zakresu tematu przewodniego edycji.Warsztat uczniowski

Zadanie polega na przeprowadzeniu przez uczniów z drużyny zajęć edukacyjnych dla uczestników, które utrwalą w pomysłowy sposób praktyczne aspekty tematu przewodniego. Warsztat może być przeprowadzony np. z wykorzystaniem metody lekcji odwróconej, gry symulacyjnej czy studium przypadku, z użyciem materiałów edukacyjnych takich jak prezentacja, film czy karty pracy. Można przeprowadzić jeden warsztat lub cykl zajęć. Przy przygotowaniu warsztatu uczniowie mają wsparcie opiekuna merytorycznego, którym może być nauczyciel ze szkoły, z uczelni lub innej placówki naukowej.

Zobacz filmy o II edycji programu i przekonaj się, że warto...

Bezpieczni w finansach osobistych

Zadania do wykonania

Nagrody

Poznaj opinie uczestników I edycji programu

To się przyda...

Informacyjny zestaw pierwszej pomocy

Napisz do nas

szkoly@nbp.pl

Porozmawiamy?

22 185 24 59 lub
22 185 44 41