Jak działa program?

W szkole, która ubiega się o tytuł „Złotej Szkoły NBP” i nagrody, zawiązuje się Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Drużyna to minimum dwóch nauczycieli i od pięciu do dziesięciu uczniów. Na czele drużyny stoi nauczyciel-koordynator, który uzyskał zgodę dyrektora szkoły na udział w programie. Drużyna zdobywa niezbędną wiedzę do wykonania trzech zadań, opracowuje pomysły na ich realizację, a następnie przeprowadza zadania w szkole. Na koniec nauczyciele należący do drużyny do 27 marca 2023 r. wysyłają relację z wykonania zadań za pośrednictwem platformy zloteszkoly.nbp.pl. Zgłoszone zadania są oceniane i nagradzane w podziale na szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Ogłoszenie laureatów nagród III edycji nastąpi w maju 2023 r.

Jaki jest temat przewodni III edycji?

Złote Szkoły

Jak zdobyć tytuł Złotej Szkoły NBP i nagrody?

O tytuł „Złotej Szkoły NBP” ubiegają się szkoły, które zdobyły najwięcej punktów za zrealizowane trzy zadania poświęcone tematowi przewodniemu edycji. Na podstawie rankingu szkół NBP określi próg punktowy, który zdecyduje o przyznaniu tytułu. Spośród wszystkich Złotych Szkół NBP III edycji nagrody pieniężne otrzymają te, które najlepiej wykonały następujące zadania programu:

Lekcja z ekonomią

Zadanie polega na przeprowadzeniu lekcji szkolnej na temat „Poznajemy bank centralny” w ramach dowolnego przedmiotu. Lekcja powinna mieć interdyscyplinarny charakter, tzn. łączyć tematykę ekonomii z innymi dziedzinami wiedzy. Lekcja może być przeprowadzona przez jednego nauczyciela lub kilku nauczycieli różnych przedmiotów.Debata szkolna

Zadanie polega na organizacji debaty szkolnej poświęconej tematowi „Poznajemy bank centralny” z zaangażowaniem jak największej liczby uczestników. Można wybrać dowolną formę debaty np. debatę „za i przeciw”, dyskusję moderowaną czy debatę panelową. Debata może być przeprowadzona w szkole lub w dowolnym miejscu. W debacie mogą uczestniczyć eksperci wyróżniający się wiedzą z zakresu tematu przewodniego edycji.Warsztat uczniowski

Zadanie polega na przeprowadzeniu przez uczniów z drużyny zajęć edukacyjnych dla uczestników, które będą popularyzowały temat „Poznajemy bank centralny”. Warsztat może być przeprowadzony np. z wykorzystaniem metody lekcji odwróconej, gry symulacyjnej czy studium przypadku. Można przeprowadzić warsztat lub cykl zajęć. Przy przygotowaniu warsztatu uczniowie powinni mieć wsparcie opiekuna merytorycznego, którym może być nauczyciel ze szkoły, z uczelni lub innej palcówki naukowej.

Zobacz, jakie nagrody można wygrać w III edycji

Nagrody
Nagrody
Nagrody

Wysokość nagród

100 nagród po 2000 zł
I miejsce – 10 000 zł
II miejsce – 8000 zł
III miejsce – 6000 zł
Wyróżnienie – 4000 zł
Nagroda Specjalna – 15 000 zł
Nagroda Prezesa NBP – 15 000 zł
Złote Szkoły

Poznaj opinie uczestników programu

To się przyda...

Informacyjny zestaw pierwszej pomocy

Napisz do nas

szkoly@nbp.pl

Zadzwoń

22 185 24 59
22 185 44 41