Wydarzenia

Wskaźniki inflacji bazowej w lipcu

Data publikacji strony: 19-08-2011

Dane NBP: Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła w lipcu 2,4 proc. Utrzymała się zatem na takim samym poziomie jak w czerwcu i w maju 2011 roku.

Opublikowane 19 sierpnia przez NBP wskaźniki inflacji bazowej wskazują, że w lipcu 2011 r. inflacja:

  • po wyłączeniu cen administracyjnych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 3,7 proc., wobec 4 proc. w czerwcu i 4,8 proc. w maju;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych (w badanym okresie) wyniosła 3,3 proc., wobec 3,2 proc. w poprzednich dwóch miesiącach;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,4 proc., dokładnie tyle, ile w czerwcu i maju;
  • tzw.15 proc. średnia obcięta (eliminuje wpływ 15 proc. cen o najmniejszej i największej dynamice) wyniosła 4 proc., wcześniej odpowiednio 3,8 i 4 proc.

Wskaźnik inflacji CPI wyniósł w lipcu br. 4,1 proc. Aby lepiej rozumieć zmiany tego ogólnego wskaźnika inflacji, Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej. Wskaźnik CPI pokazuje bowiem średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr masowo kupowanych. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest napędzana np. przez krótkotrwałe skoki cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami. Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest poziom inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on ruch cen, na które wpływ ma polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych i często są kształtowane pod wpływem spekulacji. A ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżących interwencji państw na rynkach rolnych.

Zobacz komunikat NBP o inflacji bazowej w lipcu 2011

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-09
1 EUR4,6821
1 USD4,4351
1 CHF4,7474
1 GBP5,4317
100 JPY3,2560

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję