Wydarzenia

Wolniejszy przyrost miejsc pracy

Data publikacji strony: 03-10-2011

Raporty NBP: Analiza sytuacji na rynku pracy w II kw. br. wskazała, że nastąpiło osłabienie pozytywnych tendencji w zakresie zatrudnienia.

Wzrosła tzw. odsezonowana stopa bezrobocia BAEL, z 9,3 proc. w I kw. do 9,6 proc. w II kwartale – wynika z „Kwartalnego raportu o rynku pracy – II kwartał 2011”, opublikowanego na stronie www.nbp.pl 3 października br.

Warto wspomnieć, że stopa bezrobocia w Polsce jest obecnie bardzo zbliżona do średniej dla całej Unii Europejskiej. Nasze bezrobocie jest niższe niż w takich krajach jak Hiszpania, Włochy, Słowacja Irlandia i kraje nadbałtyckie, ale sporo wyższe niż w krajach najlepszych pod tym względem, czyli w Austrii, Holandii, czy Niemczech.

W II kw. spadło zatrudnienie w sektorze publicznym (po tzw. odsezonowaniu o 1,4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej), wzrosło natomiast w sektorze prywatnym (o 1,9 proc.). Z Badania Ankietowego Rynku Pracy NBP (obejmującego ok. 1000 przedsiębiorstw) wynika, że w sektorze przedsiębiorstw 72 proc. osób zatrudnionych jest na umowę na czas nieokreślony. Umowy na okresy krótsze stosują zwłaszcza firmy o dużej rotacji pracowników.

W II kwartale wolniej rosła podaż pracy - liczba Polaków aktywnych zawodowo zwiększyła się jedynie o 30 tys. osób, a współczynnik aktywności zawodowej spadł po raz pierwszy od 2007 roku. Spadek aktywności dotyczył osób młodych i w sile wieku, nadal zaś poprawiał się w grupie osób po 45 roku życia, co jest m.in. efektem rzadszego niż kiedyś przechodzenia na wcześniejsze emerytury.

Zobacz: „Kwartalny raport o rynku pracy – II kwartał 2011”


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-09
1 EUR4,6821
1 USD4,4351
1 CHF4,7474
1 GBP5,4317
100 JPY3,2560

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję