Komunikaty

Słabsza pozycja Polski w Globalnym Raporcie Konkurencyjności

Data publikacji: 2011-09-07

Polska spadła o dwie pozycje na 41. miejsce w „Globalnym raporcie konkurencyjności 2011-2012” opracowanym przez World Economic Forum (WEF) we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Na czele rankingu GCI wciąż znajduje się Szwajcaria, tuż za nią Singapur i Szwecja. Trzeci rok z rzędu traci swoją konkurencyjność gospodarka USA, która obecnie znajduje na piątej pozycji.

Spadek Polski w rankingu to efekt pogorszenia się stabilności makroekonomicznej i innowacyjności. Lepsze noty polska gospodarka uzyskała w przypadku oceny instytucjonalnej i wielkości rynku. Polskę wyprzedziła Hiszpania oraz Puerto Rico. W latach 2008-2011 pozycja Polski w rankingu wzrosła jednak o 12 pozycji.

Najpoważniejszym wyzwaniem, któremu trzeba sprostać, aby zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki, jest podwyższenie innowacyjności, która jest stosunkowo niska w porównaniu z efektywnością i tzw. czynnikami podstawowymi gospodarki. Zdaniem ankietowanych firm największą barierą rozwoju jest złożoność i nieprzejrzystość sytemu podatkowego. Przedsiębiorcy narzekają także na biurokrację i sztywność rynku pracy, dostępność do finansowania i zły stan infrastruktury.

W skali globalnej – mimo kryzysu – zwiększa się konkurencja o konkurencyjność. Wzrósł ogólnie poziom wskaźnika GCI, także w krajach zajmujących ostatnie miejsca w rankingu. Wciąż jednak wśród 20 najbardziej konkurencyjnych gospodarek 11 to kraje europejskie, a na czele rankingu wciąż znajduje się Szwajcaria. Na drugie miejsce awansował Singapur, spychając Szwecję na miejsce trzecie.

Trzeci rok z rzędu obniża się konkurencyjność największej światowej gospodarki Stanów Zjednoczonych – obecnie ta gospodarka znajduje się na 5 miejscu. Wyraźnie o 3 miejsca spadła w tym roku gospodarka Japonii (pozycja 9). Za to aż o 3 miejsca awansowała Finlandia (obecnie 4 miejsce), co wskazuje na utrzymującą się dominującą rolę państw nordyckich w Europie.

***
Globalny raport konkurencyjności jest opracowywany co roku przez Word Economic Forum. W tegorocznym badaniu wzięły udział 142 państwa i 12 tysięcy firm z całego świata. Podstawą badania jest rozbudowana ankieta kierowana do kierownictw firm (tzw. Top 5). W przypadku Polski NBP współpracował z ponad 200 przedsiębiorstwami.

Metoda badania konkurencyjności WEF zakłada istnienie 12 filarów konkurencyjności w trzech grupach odpowiadających trzem etapom rozwoju gospodarek. W etapie pierwszym, w którym rozwój sterowany jest przez czynniki wytwórcze bada się konkurencyjność: instytucji, infrastruktury, stabilności makroekonomicznej oraz opieki zdrowotnej i szkolnictwa podstawowego. W etapie drugim, charakteryzowanym jako rozwój przez wzrost efektywności, ocenia się: szkolnictwo wyższe, efektywność rynków pracy, elastyczność rynków pracy, rozwój rynków finansowych, zdolność absorpcyjną technologii i wielkość rynku. Trzeci etap, czyli rozwój przez innowacyjność to ocena innowacyjności gospodarki i poziomu rozwoju środowiska biznesowego.

Z wieloletnich doświadczeń wynika, że metoda jest skuteczna jeżeli chodzi o korelację pomiędzy indeksem, a wzrostem PKB per capita. To badanie jest szczególnie ważne dla banków centralnych, gdyż pozwala lepiej oceniać i prognozować potencjał gospodarki, przepływy kapitałowe, elastyczności gospodarki wraz z możliwością absorpcji szoków oraz siłę presji kosztowej.

  Prezentacja (pdf, 2.0 MB)

Raport na stronie World Economic Forum

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-09
1 EUR4,6821
1 USD4,4351
1 CHF4,7474
1 GBP5,4317
100 JPY3,2560

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję