Prezentacja: "Wykresy wachlarzowe projekcji inflacji i wzrostu PKB"

data publikacji: 2008-12-02

Instytut Ekonomiczny NBP zaprasza analityków i wszystkie zainteresowane osoby na prezentację poświęconą analizie niepewności i budowie wykresów wachlarzowych projekcji inflacji i wzrostu PKB. Prezentacja odbędzie się w poniedziałek, 8 grudnia 2008 roku o godz. 9:00 w Centrali NBP, ul. Świętokrzyska 11/21 (sala 254/C).

Narodowy Bank Polski, podobnie jak inne banki, które przyjęły strategię bezpośredniego celu inflacyjnego, publikuje swoje prognozy nie tylko w postaci ścieżki centralnej, ale również w formie prognozy przedziałowej. Najpopularniejszą formą wizualizacji prognozy przedziałowej jest wykres wachlarzowy. Przedziały niepewności wyznaczane są na podstawie analizy niepewności, która może uwzględniać różne rodzaje niepewności i może być sporządzana według odmiennych metod. W NBP dla wszystkich projekcji z modelu ECMOD (maj 2005 r. - luty 2008 r.) niepewność szacowana była na podstawie symulacji stochastycznych modelu, z uwzględnieniem niepewności związanej z prognozami zmiennych egzogenicznych i ze składnikiem losowym. Po wprowadzeniu nowego modelu prognostycznego NECMOD (czerwiec 2008 r.), konieczne okazało się dostosowanie metody analizy niepewności do nowego narzędzia. W październiku 2008 r. metoda budowy wykresu wachlarzowego dla projekcji inflacji i PKB została zatem istotnie zmodyfikowana. Według nowej metody, szerokość wykresu wachlarzowego jest spójna z historycznymi błędami prognoz z modelu ECMOD/NECMOD, jednocześnie zależąc od bieżącej oceny niepewności zmiennych egzogenicznych. Szczegółowo metoda ta zostanie omówiona w trakcie prezentacji.

  Wykresy wachlarzowe projekcji inflacji i wzrostu PKB
- Biuro Prognoz i Projekcji
- 8 grudnia 2008 r.
- plik pdf;


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-19
1 EUR4,6429
1 USD4,4231
1 CHF4,5303
1 GBP5,4796
100 JPY3,4597

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję