Migracja, rynek pracy i wzrost gospodarczy w Europie po rozszerzeniu Unii Europejskiej konferencja naukowa NBP

data publikacji: 2008-12-10

8 i 9 grudnia 2008 r. w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Narodowy Bank Polski międzynarodowa konferencja naukowa. Jej głównym celem było zebranie najnowszych badań na temat migracji jako zjawiska ekonomicznego oraz jej wpływu na rynki pracy i wzrost gospodarczy w Europie, szczególnie w nowych krajach Unii Europejskiej oraz przepływów migracyjnych po rozszerzeniu UE. Najlepszy referat o tej tematyce został uhonorowany specjalną nagrodą Narodowego Banku Polskiego w wysokości 2 tys. euro. Otrzymały ją Alessia Lo Turco z Polytechnic University of Marche (Włochy) oraz Aleksandra Parteka z Politechniki Gdańskiej za prezentację pt. "EU Enlargement, Economic Interdependence and Labor Markets in >>Old<< and >>New<< Member States".

Konferencja była dwudniowym spotkaniem analityków i osób badających rynek pracy, makroekonomistów z banków centralnych, środowisk akademickich, ekonomistów i praktyków z instytucji rządowych i międzynarodowych, zajmujących się rynkiem pracy i makroekonomią. Za wyborem tematu konferencji przemawiało m.in. to, że procesy zachodzące na rynku pracy mają istotne znaczenie dla polityki gospodarczej, w tym dla prowadzenia polityki pieniężnej.

Konferencję otworzył prezes NBP Sławomir Skrzypek, a inauguracyjny odczyt wygłosił Oded Stark, wykładowca m.in. Uniwersytetu w Bonn i Uniwersytetu w Klagenfurcie.

W poniedziałek, 8 grudnia odbyły się dwie sesje poświęcone zjawisku migracji oraz roli tego zjawiska w ujęciu makroekonomicznym, natomiast we wtorek, 9 grudnia - cztery sesje dotyczące m.in. znaczenia migracji dla integracji europejskiej oraz konsekwencji i perspektyw w kontekście wejścia Polski do strefy euro.

Szef NBP Sławomir Skrzypek mówił na wstępie konferencji o znaczeniu migracji w dzisiejszym świecie i wpływie tego zjawiska na procesy gospodarcze i ekonomiczne.

Zdaniem wiceprezesa NBP prof. Witolda Kozińskiego, "ludzie szukają nowych możliwości pracy i życia, stąd też procesy migracyjne nasilają się. (...) Europa staje wobec wyzwania związanego z ruchami emigracyjnymi i migracyjnymi".

Dwudniową konferencję zakończyło spotkanie plenarne z udziałem. m.in. przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, OECD, EBC, Komisji Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Organizatorem konferencji była redakcja "Banku i Kredytu", miesięcznika naukowego wydawanego przez NBP od 1970 r. - Konferencja spełniła nasze oczekiwania i główne cele. Udało się zebrać najnowsze badania poświęcone migracji, wysłuchać interesujących referatów i poszerzyć wiedzę na temat znaczenia i wpływie zjawiska migracji na politykę gospodarczą kraju. Pozyskaliśmy również wartościowe materiały, z których część zostanie opublikowana w naszym miesięczniku - podsumował konferencję prof. Zbigniew Polański z Instytutu Ekonomicznego NBP.

PATRONI MEDIALNI KONFERENCJI:


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-24
1 EUR4,6107
1 USD4,3071
1 CHF4,4723
1 GBP5,3775
100 JPY3,3799

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję