Komunikat Biura Prasowego NBP

data publikacji: 2008-10-14

Do 14 października 2008 r. dr Cezary Wójcik - jako doradca prezesa NBP - pełnił funkcję p.o. dyrektora Biura do Spraw Integracji ze Strefą Euro (BISE). Od 14 października 2008 r. funkcja ta została powierzona prof. Karolowi Lutkowskiemu. Dr Cezary Wójcik nadal pozostaje doradcą prezesa NBP i jest członkiem zespołu BISE.

Biuro do Spraw Integracji ze Strefą Euro zostało powołane z inicjatywy prezesa Narodowego Banku Polskiego Sławomira Skrzypka 15 maja 2007 r. Podstawowym zadaniem BISE jest opracowanie kompleksowego raportu o korzyściach i kosztach przystąpienia Polski do strefy euro.

Na stanowisko p.o. dyrektora Biura powołany został dr Cezary Wójcik, który opracował koncepcję prac Biura i stworzył 16-osobowy zespół, mający koordynować podjęte projekty. W ramach prac nad raportem były i są analizowane wnioski z 51 projektów badawczych, koordynowanych i także częściowo przygotowywanych przez pracowników BISE.

Biuro ds. Integracji ze Strefą Euro nadzoruje pracę 100 ekspertów, w tym 40 z NBP, 60 spoza NBP. BISE ściśle współpracuje z partnerami społecznymi: organizacjami pracodawców, organizacji pracobiorców, Związkiem Banków Polskich, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Finansów.

Dwa miesiące przed datą publikacji raportu, w październiku, pojawiły się w mediach informacje sugerujące wpływanie na treść raportu, modyfikowanie jego treści i stawianych w nim tez. Najważniejszy, III etap prac nad raportem wciąż jest w toku przygotowania, więc ani prezes, ani zarząd Narodowego Banku Polskiego nie miał i nie ma możliwości ingerencji w treść powstającego dopiero dokumentu.

Sytuacja, jaka zaistniała w Biurze do Spraw Integracji ze Strefą Euro, jest wynikiem konfliktu pracowniczego - kandydatura na zastępcę dyrektora Biura przedstawiona przez dyrektora Cezarego Wójcika nie została zaakceptowana przez prezesa NBP. Prezes mianował na to stanowisko inną osobę.

W trosce o sprawne działanie Biura oraz terminową realizację prac nad raportem, prezes NBP powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Biura do Spraw Integracji ze Strefą Euro profesorowi Karolowi Lutkowskiemu.

Raport zostanie terminowo ukończony w grudniu br.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-24
1 EUR4,6107
1 USD4,3071
1 CHF4,4723
1 GBP5,3775
100 JPY3,3799

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję