Migracja, rynek pracy i wzrost gospodarczy w Europie po rozszerzeniu Unii Europejskiej - konferencja naukowa NBP - 8 - 9 grudnia 2008 r.

data publikacji: 2008-12-05

W dniach 8-9 grudnia 2008 r. redakcja "Banku i Kredytu", miesięcznika naukowego wydawanego od 1945 r. przez Narodowy Bank Polski (w latach 1945-1970 pod tytułem "Wiadomości NBP"), organizuje w Warszawie międzynarodową konferencję naukową, której jednym z celów będzie zapewnienie materiałów do publikacji w tym czasopiśmie. Najlepszy referat zostanie uhonorowany specjalną nagrodą w wysokości 2000 euro. W towarzyszącym konferencji konkursie wezmą udział młodzi ekonomiści (do lat 35).

Problematyka migracji Polaków w ostatnich latach, choć wyjątkowo aktualna, jest słabo opisana. Mimo że migracja z krajów Europy Środkowej i Wschodniej do Europy Zachodniej znacząco wzrosła po rozszerzeniu Unii Europejskiej w 2004 r. i 2007 r., to wiedza na temat jej wpływu na rynki pracy i wzrost gospodarczy zarówno w krajach, z których pochodzą emigranci, jak i tych, do których przybyli jest niepełna.
Za wyborem tematu konferencji przemawiało również to, że procesy zachodzące na rynku pracy mają istotne znaczenie dla polityki gospodarczej, w tym dla prowadzenia polityki pieniężnej.

Głównym celem konferencji jest zebranie najnowszych badań na temat migracji, jako zjawiska ekonomicznego i jej wpływu na rynki pracy i wzrost gospodarczy w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz przepływów migracyjnych po rozszerzeniu UE.

Tematyka konferencji koncentruje się na następujących zagadnieniach:

  • determinanty migracji,
  • migracja zarobkowa po rozszerzeniu Unii Europejskiej i jej wpływ na rynki pracy krajów wysyłających i przyjmujących,
  • makroekonomiczne skutki migracji (przekazy, bilans płatniczy, wzrost gospodarczy, zmiany w specjalizacji produkcji, itd.),
  • migracja i mobilność innych czynników produkcji (outsourcing transgraniczny, itd.).

Konferencja jest przeznaczona głównie dla osób badających rynek pracy: makroekonomistów z banków centralnych, środowisk akademickich, ekonomistów i praktyków z instytucji rządowych i międzynarodowych.

Patroni medialni:


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-24
1 EUR4,6107
1 USD4,3071
1 CHF4,4723
1 GBP5,3775
100 JPY3,3799

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję