Komunikaty NBP

Komunikat ws. wypowiedzi parlamentarzystów PO

Data publikacji strony: 23-11-2009

Narodowy Bank Polski z zaniepokojeniem przyjmuje sposób prowadzenia dialogu przez przedstawicieli największego klubu parlamentarnego z niezależnym bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z wypowiedzią marszałka Stefana Niesiołowskiego przypominamy, że zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i Kodeksu karnego, osoby fizyczne i prawne mają prawo do ochrony dóbr osobistych takich jak cześć, dobre imię, wizerunek. Kierując powództwo przeciwko posłowi Stefanowi Niesiołowskiemu, NBP wystąpił w obronie swojej niezależności, wiarygodności i reputacji jako centralnego banku państwa. Wypowiedź posła Niesiołowskiego wypełnia również znamiona przestępstwa pomówienia prezesa, co może narazić NBP na utratę zaufania niezbędnego do prowadzenia działalności określonej w Konstytucji RP.

Czując się w obowiązku sprostowania nierzetelnych informacji podanych przez przedstawicieli Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej podczas dzisiejszej konferencji prasowej, Biuro Prasowe NBP informuje, że:

Według danych porównywalnych, koszty działania NBP wzrosły w 2008 roku w stosunku do ich wykonania w 2007 roku o 11,3 proc. Biorąc pod uwagę koszty działania NBP wraz z kosztami amortyzacji, wzrost ten wynosił 3,9 proc.

Planowany koszt wynagrodzeń miał na celu wyrównanie narosłych przez lata dysproporcji. Dla przykładu – wzrost wynagrodzeń w latach 2004-2008 wyniósł:

 • w sferze budżetowej – 30,1 proc.;
 • w sektorze bankowym – 28,2 proc.;
 • w Narodowym Banku Polskim – 18,7 proc.

Z powyższych danych wynika, że tempo wzrostu wynagrodzenia w NBP jest najniższe. Przeciętna płaca w NBP w 2008 roku była niższa od przeciętnej płacy np. w Ministerstwie Finansów o 580 zł (na podstawie opinii Biura Analiz Sejmowych). Zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim – art. 66 ust. 1 – wielkość środków na wynagrodzenia ustalana jest corocznie w planie finansowym NBP z uwzględnieniem poziomu płac w sektorze bankowym. Narodowy Bank Polski zatrudnia osoby o wysokich, często unikalnych kwalifikacjach. Zadania, które w najbliższych latach czekają NBP (m.in. wejście do strefy euro, nowy system sprawozdawczości), rodzą potrzebę inwestowania w umiejętności pracowników oraz pozyskiwanych z zewnątrz wysokiej klasy specjalistów.

Nieprawdą jest, że w obecnej kadencji zatrudnia się nadmierną liczbę doradców prezesa. Przeciętne zatrudnienia na stanowisku doradcy prezesa wynosiło:

 • w kadencji prezes Hanny Gronkiewicz-Waltz – 66,67 etatów,
 • w kadencji prezesa Leszka Balcerowicza – 30 etatów
 • obecnie wynosi 9,74 etatu.

Nieprawdą jest także, że nadmiernie rosną wydatki na szkolenia pracowników oraz że ponad stu pracowników NBP uczestniczy w kursach MBA. W rzeczywistości w szkoleniach MBA uczestniczyło:

 • w 2005 – 2 osoby;
 • w 2006 – 2 osoby;
 • w 2007 – 3 osoby;
 • w 2008 – 5 osób;
 • w 2009 – 6 osób.

Wszystkie informacje dotyczące działalności NBP są prezentowane w sprawozdaniu z działalności Narodowego Banku Polskiego za 2008 rok, które zostało przekazane do Sejmu 26 maja br. Sprawozdanie to jest także opublikowane na stronie internetowej NBP, a sprawozdanie finansowe zostanie opublikowane natychmiast po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów.

Narodowy Bank Polski wyraża także nadzieję, że wkrótce dojdzie do spotkania z sejmową Komisją Finansów Publicznych, o które Bank zabiega od 15 września br.

Biuro Prasowe NBP

Pliki do pobrania:Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-02
1 EUR4,6850
1 USD4,4492
1 CHF4,7576
1 GBP5,4610
100 JPY3,3203

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję