Komunikaty

Raport o stabilności systemu finansowego – czerwiec 2009 r.

Data publikacji: 30-06-2009

„Raport o stabilności systemu finansowego”, publikowany przez Narodowy Bank Polski dwa razy w roku, przedstawia ocenę sytuacji bieżącej instytucji finansowych i ocenę ryzyka dla stabilnego funkcjonowania systemu finansowego. Stabilność systemu finansowego jest rozumiana jako stan, w którym system finansowy pełni swoje funkcje w sposób ciągły i efektywny, nawet w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych i  niekorzystnych zaburzeń o znacznej skali.

Najnowsza edycja opracowania – „Raport o stabilności systemu finansowego – czerwiec 2009 r.” – opiera się na danych dostępnych do dnia 10 czerwca 2009 r.

W ocenie NBP w wyniku globalnego kryzysu znacznie pogorszyły się warunki działania instytucji finansowych. Jednak dobra sytuacja finansowa krajowych instytucji finansowych w momencie rozpoczęcia kryzysu globalnego sprawia, że wpływ kryzysu na bezpieczeństwo polskiego systemu finansowego jest jak dotąd ograniczony.

W okresie od IV kwartału 2008 r. płynność krajowego rynku międzybankowego była niska, jednak wynikające z tego zagrożenia dla stabilnego funkcjonowania instytucji finansowych zmniejszyły się. Banki, które pozyskiwały znaczną część finansowania na krajowym rynku międzybankowym, otrzymały wsparcie od swoich inwestorów zagranicznych. „Pakiet Zaufania” wdrożony przez NBP daje natomiast możliwość pozyskania płynności lub zabezpieczenia ryzyka walutowego bankom, które tego potrzebują.

W średnim okresie głównym czynnikiem ryzyka dla utrzymania stabilności systemu finansowego jest pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego. Spowolnienie gospodarcze będzie prowadzić do materializacji ryzyka kredytowego, podejmowanego przez banki w okresie dynamicznego wzrostu akcji kredytowej. Można więc oczekiwać wzrostu należności zagrożonych w portfelach banków.

Makroekonomiczne symulacje szokowe (tzw. macro stress tests) przeprowadzone przez NBP wskazują jednak, że sektor bankowy będzie w stanie zaabsorbować skutki wzrostu kredytów zagrożonych wynikającego z pogorszenia koniunktury bez zagrożeń dla bezpieczeństwa swojego funkcjonowania. Wyniki tych analiz wskazują, że nawet w warunkach istotnego obniżenia przychodów banków, większość sektora bankowego jest w stanie zaabsorbować wzrost kosztów ryzyka kredytowego uzyskiwanymi przychodami i posiadanym buforem kapitałowym, bez zagrożenia dla swojej wypłacalności.


Pliki do pobrania:

Zobacz również:Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-02
1 EUR4,6850
1 USD4,4492
1 CHF4,7576
1 GBP5,4610
100 JPY3,3203

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję