Komunikaty

Komunikat po konferencji Pełnomocników ds. Wprowadzenia Euro w Polsce

Data publikacji: 05-11-2009

W dniu dzisiejszym odbyła się wspólna konferencja prasowa Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską oraz Pełnomocnika Zarządu NBP ds. Wprowadzenia Euro. Konferencja ta zainaugurowała prace międzyinstytucjonalnej struktury organizacyjnej ds. wprowadzenia euro w Polsce, powołanej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 listopada br.

Strukturze tej – Narodowemu Komitetowi oraz Radzie Koordynacyjnej – będzie przewodniczył Pełnomocnik Rządu. Funkcję współprzewodniczącego tej struktury będzie pełnił Pełnomocnik Zarządu NBP.

Powołanie ww. struktury jest kamieniem milowym na drodze przygotowań Polski do wprowadzenia euro. Chociaż moment przyjęcia wspólnej waluty z powodu kryzysu finansowego oddalił się w czasie, przygotowania do wprowadzenia euro są kontynuowane. Prace powołanej struktury organizacyjnej mają zapewnić, by w momencie zaistnienia dogodnych warunków do wprowadzenia euro nasz kraj był w pełni gotowy na ten krok. Z uwagi na kompleksowość procesu przygotowań niezbędna jest ścisła współpraca i koordynacja prac wszystkich instytucji zaangażowanych w ten proces. Platformę współpracy będą stanowiły Zespoły Robocze oraz nadzorująca je Rada Koordynacyjna, a także najwyższy organ struktury czyli Narodowy Komitet. Wyniki prac powołanej struktury organizacyjnej będą podstawą dla strategicznych decyzji związanych z wprowadzeniem euro w Polsce. Taka organizacja procesu zapewnieni efektywność procesu przygotowań oraz płynne wprowadzenie euro w Polsce.

Wiodącą rolę w przygotowaniach do wprowadzenia euro będą pełniły, podobnie jak w innych krajach UE, Ministerstwo Finansów i bank centralny. W porównaniu z dotychczasową praktyką państw UE, które przyjęły bądź zamierzają przyjąć euro, pozycja NBP w strukturze jest bardzo znacząca.

W trakcie konferencji podkreślono wagę ścisłej koordynacji przygotowań oraz „mówienia jednym głosem” przez wszystkie zaangażowane w ten proces instytucje. Doświadczenia innych krajów pokazały, że jest to niezbędne dla wiarygodności procesu integracji i płynności przygotowań do przyjęcia euro.

Poinformowano również, że jeszcze w tym miesiącu odbędą się pierwsze spotkania Narodowego Komitetu oraz Rady Koordynacyjnej. Umożliwi to przekazanie do uzgodnień w ramach powołanej struktury przygotowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu projektu Ram Strategicznych Narodowego Planu Wprowadzenia Euro.

Do pobrania:

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-02
1 EUR4,6850
1 USD4,4492
1 CHF4,7576
1 GBP5,4610
100 JPY3,3203

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję