Komunikaty

Raport o stabilności systemu finansowego – grudzień 2009 r.

Data publikacji: 14-12-2009

Narodowy Bank Polski publikuje „Raport o stabilności systemu finansowego” dwa razy w roku. Grudniowa edycja Raportu opiera się na danych dostępnych do 20 listopada 2009 r. i przedstawia najnowszą ocenę ryzyk dla stabilnego funkcjonowania systemu finansowego w Polsce.

W ocenie NBP ryzyko dla stabilności krajowego systemu finansowego obniżyło się w porównaniu do oceny przedstawionej w czerwcowej edycji Raportu. Głównymi czynnikami wpływającymi na poprawę obecnej oceny są: korzystniejsze perspektywy i mniejsza niepewność dotycząca przyszłej sytuacji gospodarczej oraz stabilizacja na globalnym i krajowym rynku finansowym.

Krajowe instytucje finansowe nadal działają w warunkach podwyższonego ryzyka. Znaczna skala spowolnienia gospodarczego notowana od IV kwartału 2008 r. negatywnie wpłynęła na przychody instytucji finansowych. W bankach wzrosły koszty finansowania oraz zwiększyła się skala kosztów wynikających z materializacji ryzyka kredytowego zakumulowanego w latach dobrej koniunktury. Mimo to, system bankowy pozostaje stabilny. Rozwój sytuacji gospodarczej zgodny ze ścieżką centralną październikowej projekcji makroekonomicznej NBP nie będzie też stwarzał zagrożeń dla jego stabilnego funkcjonowania w perspektywie projekcji. Sytuacja polskiego sektora bankowego korzystnie odróżnia się od sytuacji banków w krajach rozwiniętych. Większość banków komercyjnych kontrolowanych przez banki zagraniczne osiągnęła wyższą rentowność niż ich spółki matki. Profil działalności krajowych banków – koncentracja na działalności depozytowo–kredytowej oraz niewielkie zaangażowanie w operacje instrumentami finansowymi – pozwala oczekiwać, że ich wyniki finansowe będą w nadchodzących kwartałach bardziej stabilne niż w krajach Europy Zachodniej. Pomimo obniżenia zyskowności niektórych niebankowych instytucji finansowych, sytuacja tego sektora także nie stwarza zagrożeń dla stabilności systemu finansowego.

Jednym z najpoważniejszych czynników ryzyka dla stabilności systemu bankowego pozostaje ewentualne istotne pogorszenie sytuacji makroekonomicznej w Polsce w nadchodzących kwartałach. Mogłoby to być wynikiem ponownego spowolnienia światowego wzrostu gospodarczego w 2010 r. i 2011 r., związanego m.in. z wyczerpywaniem się efektów pakietów stymulacyjnych w najwyżej rozwiniętych gospodarkach świata i obniżeniem dźwigni w światowym systemie finansowym. Makroekonomiczne symulacje szokowe (ang. macro stress tests) przeprowadzone przez NBP wskazują, że nawet w sytuacji wystąpienia silnej recesji w Polsce sektor bankowy pozostałby stabilny. W takim scenariuszu przychody banków uległyby znaczącemu obniżeniu, nadal jednak, wraz z posiadanymi buforami kapitałowymi, wystarczyłyby do zaabsorbowania strat wynikających z materializacji ryzyka kredytowego w większości banków.


Pliki do pobrania:

Zobacz również:Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-02
1 EUR4,6850
1 USD4,4492
1 CHF4,7576
1 GBP5,4610
100 JPY3,3203

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję