System płatniczy

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 21 września 2009 r.

Data publikacji: 2009-09-21

W dniu 21 września 2009 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

 • pozytywnie zaopiniowała sporządzoną przez Narodowy Bank Polski ocenę funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2009 r.,
 • zapoznała się z informacją Związku Banków Polskich nt. współpracy banków z jednostkami samorządu terytorialnego we wdrażaniu strategii rozwoju obrotu bezgotówkowego i wyraziła poparcie dla kierunków i form tej współpracy,
 • zapoznała się z wnioskami z IV Kongresu Gospodarki Elektronicznej, przedstawionymi przez Związek Banków Polskich,
 • zapoznała się z raportem Narodowego Banku Polskiego z ogólnopolskiego badania reprezentatywnego nt. ubankowienia Polaków, form otrzymywania dochodów i zasiłków oraz sposobów płatności z tytułu opłat i podatków i przedyskutowała wnioski wynikające z tego badania oraz poprosiła o przygotowanie informacji nt. kierunku zmian w badanym obszarze w stosunku do wcześniejszych badań,
 • zapoznała się z informacją Narodowego Banku Polskiego nt. propozycji koordynacji prac nad zapewnieniem ciągłości działania infrastruktury krytycznej systemu finansowego w świetle zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym i zaakceptowała wynikające z niej wnioski,
 • przyjęła do wiadomości informację nt. stanu prac nad Programem rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013.

Ponadto, Rada zapoznała się z informacją Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. na temat migracji KIR S.A. do systemu TARGET2-NBP oraz z następującymi materiałami informacyjnymi, przygotowanymi przez Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego:

 • Informacja o stanie realizacji projektu SE-2012
 • Porównanie wysokości opłat i prowizji w złotych związanych z rozliczeniami pieniężnymi w polskim sektorze bankowym w okresie grudzień 2008 r. – czerwiec 2009 r.
 • Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2009 r.
 • Informacja o kartach płatniczych – II kwartał 2009 r.
 • Następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 11 grudnia 2009 r.Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-02
1 EUR4,6850
1 USD4,4492
1 CHF4,7576
1 GBP5,4610
100 JPY3,3203

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję