Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 30 marca 2009 r.

data publikacji: 2009-03-30

W dniu 30 marca 2009 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP - Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • pozytywnie zaopiniowała sporządzoną przez Narodowy Bank Polski ocenę funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2008 r.,
  • zapoznała się ze stanem prac nad Strategią rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013,
  • zapoznała się z oceną Związku Banków Polskich na temat stanu prac nad implementacją dyrektywy w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD) z punktu widzenia środowiska bankowego i zgłoszonymi przez sektor bankowy uwagami do projektu ustawy wprowadzającej przepisy powyższej dyrektywy do polskiego prawa oraz przedyskutowała najważniejsze kwestie związane z harmonogramem przygotowania tej ustawy. Rada wyraziła zaniepokojenie opóźnieniem prac nad wdrożeniem do polskiego prawa dyrektywy 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego i zwróciła się do Ministerstwa Finansów i wszystkich uczestników tego procesu z apelem o zintensyfikowanie prac nad projektem ustawy o usługach płatniczych.
  • zapoznała się z informacjami Narodowego Banku Polskiego na następujące tematy:
    • porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej,
    • porównanie wysokości opłat i prowizji w złotych związanych z rozliczeniami pieniężnymi w polskim sektorze bankowym w okresie czerwiec-grudzień 2008 r.,
    • porównanie wysokości opłat za przelewy transgraniczne w euro w polskich bankach w okresie listopad 2007 r. - luty 2009 r.
Ponadto, Rada przyjęła dwa dokumenty: Sprawozdanie z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2008 r. oraz Roczny plan pracy Rady ds. Systemu Płatniczego w 2009 r.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 22 czerwca 2009 r.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-02
1 EUR4,6850
1 USD4,4492
1 CHF4,7576
1 GBP5,4610
100 JPY3,3203

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję