Komunikaty

Narodowy Bank Polski gospodarzem czwartego spotkania sześciu prezesów banków centralnych Europy Środkowej i Wschodniej w dniach 25-26 marca 2010 r.

Data publikacji: 2010-03-26

W dniach 25-26 marca odbyło się w Warszawie spotkanie sześciu prezesów banków centralnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, którego gospodarzem był Narodowy Bank Polski. Było to czwarte z kolei spotkanie, w którym wzięli udział prezesi banków centralnych Austrii (Oesterreichische Nationalbank), Czech (Česká národní banka), Polski, Słowacji (Národná Banka Slovenska), Słowenii (Banka Slovenije) oraz Węgier (Magyar Nemzeti Bank). Trzecie spotkanie odbyło się w Budapeszcie w roku 2009.

W sytuacji stopniowo postępującej stabilizacji środowiska makroekonomicznego regionu prezesi omówili kwestie nowych zasad ramowych nadzoru finansowego w Unii Europejskiej i implikacje, jakie mogą one mieć dla banków centralnych Europy Środkowej i Wschodniej. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że zapewnienie stabilności finansowej zarówno na poziomie unijnym, jak i poszczególnych krajów wymaga połączenia nadzoru mikroostrożnościowego z nadzorem o charakterze makroostroznościowym. Te zasady ramowe powinny oznaczać ścisłą współpracę krajowych organów nadzorczych, banków centralnych i instytucji europejskich.

Ponadto prezesi sześciu banków centralnych regionu dokonali wymiany poglądów na temat perspektyw rozwoju gospodarki po zakończeniu kryzysu, właściwych działań w zakresie polityki pieniężnej, a także konsekwencji globalnego kryzysu gospodarczego dla procesu doganiania krajów rozwiniętych.Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-07-10
1 EUR4,4745
1 USD3,9646
1 CHF4,2099
1 GBP4,9941
100 JPY3,7134

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję