Komunikaty

Harmonogram operacji otwartego rynku oraz typu swap walutowy w dniach 1 kwietnia – 30 czerwca 2010 r.

Data publikacji: 17-03-2010

W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2010 r. Narodowy Bank Polski będzie przeprowadzał następujące operacje otwartego rynku:

  1. Operacje podstawowe będą przeprowadzane w formie emisji 7-dniowych bonów pieniężnych NBP w każdy piątek, z rozliczeniem w terminie T+0.


  2. Operacje dostrajające zasilające w płynność na termin 91 dni będą przeprowadzane w drugi wtorek każdego miesiąca (tj. 13 kwietnia, 11 maja oraz 8 czerwca), z rozliczeniem w terminie T+2.


  3. W II kwartale 2010 r. dostrajające operacje zasilające typu repo będą przeprowadzane z pulą. Oznacza to, iż każdorazowo NBP będzie określał maksymalną łączną wartość ofert, które zostaną zaakceptowane.


  4. Każdego dnia NBP będzie mógł przeprowadzać innego rodzaju dostrajające lub strukturalne operacje otwartego rynku – zasilające bądź absorbujące płynność.


  5. Począwszy od kwietnia nie będą przeprowadzane 182–dniowe operacje dostrajające zasilające w płynność w PLN oraz operacje typu swap walutowy na parach walut EUR/PLN i USD/PLN.

NBP nie wyklucza wprowadzenia zmian w powyższym harmonogramie.

W czerwcu 2010 r. NBP przedstawi harmonogram operacji otwartego rynku oraz typu swap walutowy na III kwartał 2010 r.

Do pobrania:

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-09-24
1 EUR4,5272
1 USD3,8833
1 CHF4,1998
1 GBP4,9467
100 JPY3,6866

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję