Komunikaty

Harmonogram operacji otwartego rynku oraz typu swap walutowy
w dniach 1 lipca – 30 września 2010 r.

Data publikacji: 23-06-2010

W okresie od 1 lipca do 30 września 2010 r. Narodowy Bank Polski będzie przeprowadzał następujące operacje otwartego rynku:

 1. Operacje podstawowe będą przeprowadzane w formie emisji 7-dniowych bonów pieniężnych NBP w każdy piątek, z rozliczeniem w terminie T+0.


 2. Dostrajające operacje zasilające typu repo będą przeprowadzane raz w miesiącu, tj.:
  • 13 lipca 2010 r., na termin 91 dni, z rozliczeniem w terminie T+2,
  • 10 sierpnia 2010 r., na termin 90 dni, z rozliczeniem w terminie T+2, oraz
  • 7 września 2010 r., na termin 91 dni, z rozliczeniem w terminie T+2.


 3. Dostrajające operacje zasilające typu repo będą przeprowadzane z pulą. Oznacza to, iż każdorazowo NBP będzie określał maksymalną łączną wartość ofert, które zostaną zaakceptowane.


 4. W III kwartale 2010 r. nie przewiduje się przyjmowania emitowanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, dłużnych papierów wartościowych nominowanych w euro jako zabezpieczenie dostrajających operacji zasilających typu repo.


 5. Każdego dnia NBP będzie mógł przeprowadzać innego rodzaju dostrajające lub strukturalne operacje otwartego rynku – zasilające bądź absorbujące płynność.


 6. W III kwartale 2010 r. nie przewiduje się przeprowadzania operacji typu swap walutowy.
NBP nie wyklucza wprowadzenia zmian w powyższym harmonogramie.

We wrześniu 2010 r. NBP przedstawi harmonogram operacji otwartego rynku na IV kwartał 2010 r.

Do pobrania:

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-07-13
1 EUR4,4745
1 USD3,9564
1 CHF4,2006
1 GBP4,9886
100 JPY3,6955

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję