Komunikaty

Komunikat w sprawie dostrajających operacji otwartego rynku

Data publikacji strony: 24-06-2011

W nawiązaniu do komunikatu NBP z dnia 30 maja 2011 r., Narodowy Bank Polski przedstawia szczegóły dotyczące operacji dostrajającej planowanej do przeprowadzenia w dniu 29 czerwca 2011 r., tj. na koniec czerwcowego okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej.

 1. W przypadku wystąpienia nadwyżki płynności w sektorze bankowym, NBP przeprowadzi przetarg według następujących zasad:

  1. emisja 1-dniowych bonów pieniężnych NBP,

  2. rozpoczęcie przetargu o godzinie 15.00,

  3. podaż określona przez NBP,

  4. rentowność stała na poziomie obowiązującej stopy referencyjnej NBP (cena podana w komunikacie dotyczącym warunków przetargu),

  5. zgłaszanie ofert przez banki do godziny 15.45,

  6. rozlicznie przetargu do godziny 16.30 (w terminie T+0).

  W przypadku przewidywania przez NBP występowania nadwyżki płynności w sektorze bankowym w skali uniemożliwiającej jej absorpcję w całości w ramach wskazanej wyżej operacji, Narodowy Bank Polski może przeprowadzić dodatkowe operacje dostrajające w dniach poprzedzających. 2. W przypadku wystąpienia niedoboru płynności w sektorze bankowym, NBP przeprowadzi przetarg według następujących zasad:

  1. operacja 1-dniowa typu repo,

  2. rozpoczęcie przetargu o godzinie 12.45,

  3. podaż określona przez NBP,

  4. rentowność stała na poziomie obowiązującej stopy referencyjnej NBP,

  5. zgłaszanie ofert przez banki do godziny 13.30,

  6. rozlicznie przetargu o godzinie 14.15 (w terminie T+0).

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-09
1 EUR4,6821
1 USD4,4351
1 CHF4,7474
1 GBP5,4317
100 JPY3,2560

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję