Wydarzenia

Obroty finansowe z zagranicą w październiku

Data publikacji strony: 13-12-2011 r.

Dane NBP: W porównaniu z październikiem 2010 r. eksport zwiększył się o 3,7 proc. – wynika z informacji o bilansie płatniczym w październiku 2011.

Jeszcze niższa była dynamika importu towarów – wzrósł on o 2,7 proc. Nadal jednak wolumen importu (12 609 mln euro) przewyższał wartość eksportu (11 957 mln euro). Po raz kolejny spadł obrót usługami. Zagraniczne przychody polskich usługodawców zmniejszyły się w porównaniu z październikiem 2010 r. o 7,7 proc., a zakupy usług za granicą o 19,7 proc. Saldo handlu usługami pozostało dodatnie i wyniosło 401 mln euro.

Na ujemne saldo dochodów w wysokości 1 242 mln euro złożyło się m.in. 815 mln euro dochodów zagranicznych właścicieli z ich inwestycji bezpośrednich w Polsce, z czego wypłacone im dywidendy wyniosły 106 mln euro, reinwestowane zyski 564 mln euro, a odsetki od instrumentów dłużnych 145 mln euro.

Ujemne saldo rachunku bieżącego wyniosło 1 622 mln euro i było nieco niższe niż rok wcześniej.

Napływ inwestycji bezpośrednich do Polski sprawił, że dodatnie saldo w tym zakresie wyniosło 1 490 mln euro. Nieznacznie ujemne było za to saldo zagranicznych inwestycji portfelowych. Inwestorzy zagraniczni zmniejszyli zaangażowanie w skarbowe papiery wartościowe wyemitowane na rynek krajowy o 228 mln euro.

Jeden miliard euro wyniosło dodatnie saldo transferów z Unią Europejską. W październiku składka Polski do budżetu UE wyniosła 285 mln euro, a napływ funduszy unijnych do naszego kraju zamknął się kwotą 1 285 mln euro.

Zobacz: Bilans płatniczy we październiku 2011 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję