Komunikaty

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 3 października 2011 r.

Data publikacji: 03-10-2011

W dniu 3 października 2011 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • zapoznała się z oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2011 r., przygotowaną przez Narodowy Bank Polski, i pozytywnie ją zaopiniowała,
  • zapoznała się ze stanem prac nad Programem rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2011-2013,
  • omówiła raport o opłacie interchange, opracowany przez Narodowy Bank Polski, i przyjęła wnioski wynikające z raportu,
  • przedyskutowała i zaakceptowała założenia systemu oceny programów organizacji kartowych, przygotowane przez Narodowy Bank Polski,
  • zapoznała się z wnioskami dla Polski, wynikającymi z zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie dostępu do zwykłego rachunku płatniczego, i wydała rekomendację o treści zawartej w załączniku.

Ponadto, Rada zapoznała się z następującymi materiałami informacyjnymi, przygotowanymi przez Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego:

  • Informacją o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2011 r.,
  • Informacją o kartach płatniczych – II kwartał 2011 r.,
  • Informacją nt. stanu prac dotyczących systemu SORBNET2,
  • Porównaniem wysokości opłat i prowizji w złotych związanych z rozliczeniami pieniężnymi w polskim sektorze bankowym (grudzień 2010 r. – czerwiec 2011 r.),
  • Porównaniem wysokości opłat za przelewy transgraniczne i krajowe w euro w polskich bankach (luty 2010 r. – wrzesień 2011 r.),
oraz z Wnioskami z VI Kongresu Gospodarki Elektronicznej, przedstawionymi przez Związek Banków Polskich.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 16 grudnia 2011 r.

  Załącznik - Rekomendacja Rady ds. Systemu Płatniczego

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-09
1 EUR4,6821
1 USD4,4351
1 CHF4,7474
1 GBP5,4317
100 JPY3,2560

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję