Komunikaty

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 16 grudnia 2011 r.

Data publikacji: 16-12-2011

W dniu 16 grudnia 2011 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • zapoznała się z rozszerzoną i uzupełnioną wersją raportu o opłacie interchange, przygotowanego przez Narodowy Bank Polski, oraz informacją na temat prac Zespołu Roboczego ds. Opłaty Interchange,
  • przedyskutowała propozycje kryteriów oceny programów organizacji kartowych, opracowane przez Narodowy Bank Polski, i zatwierdziła propozycje dalszych działań związanych z przeprowadzeniem oceny tych programów,
  • zapoznała się z przedstawionym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. projektem uruchomienia w ramach KDPW_CCP S.A. rozliczeń derywatów OTC oraz transakcji repo, przy wykorzystaniu mechanizmu nowacji, i propozycjami zmian prawnych niezbędnych do zrealizowania tego projektu. Rada opowiedziała się za szybkim przeprowadzeniem procesu legislacyjnego w tym zakresie,
  • zapoznała się z porównaniem wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów UE za 2010 r., przedstawionym przez Narodowy Bank Polski.
Ponadto, Rada zapoznała się z następującymi materiałami informacyjnymi, przygotowanymi przez Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego:
  • Informacją o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2011 r.,
  • Informacją o kartach płatniczych – III kwartał 2011 r.,
  • Informacją nt. projektu SE-2012 i przeniesienia rozrachunku międzybankowego w euro z systemu SORBNET-EURO na jednolitą wspólną platformę (SSP) systemu TARGET2,
oraz ze Sprawozdaniem z wdrażania SEPA w Polsce, przedstawionym przez Związek Banków Polskich.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w marcu 2012 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-08
1 EUR4,6976
1 USD4,4760
1 CHF4,7496
1 GBP5,4484
100 JPY3,2674

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję