Komunikaty

Wyjątkowa moneta z alfabetem Braille’a – „Europa bez barier”
NBP dla niepełnosprawnych i wykluczonych

Data publikacji strony: 13-10-2011

Narodowy Bank Polski chcąc zwrócić uwagę opinii publicznej na problemy osób niewidomych i niedowidzących oraz uhonorować Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi wprowadza do obiegu wyjątkowe monety z nominałem zapisanym w alfabecie Braille’a. Bank centralny przygotował także słownik pojęć ekonomicznych dla osób głuchoniemych, oraz kontynuuje działania na rzecz edukacji ekonomicznej środowisk wykluczonych m.in. w ramach inicjatywy „Dostępne Finanse”.

W piątek 14 października do obiegu wejdą monety kolekcjonerskie i obiegowe „Europa bez barier”, które uczczą 100-lecia Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi: oksydowaną srebrną dziesięciozłotówkę oraz 2 zł ze stopu Nordic Gold. Główny motyw awersu monety srebrnej to wybita alfabetem Braille`a wartość monety, czyli „10 złotych”. To pierwsza tego typu moneta w Polsce, ale także rozwiązanie wyjątkowe w skali świata. Rewers oksydowanej monety przedstawia dwie postacie, z których jedna trzyma w ręku laskę osoby niewidomej. Emisją tych monet NBP chciał także zwrócić uwagę opinii publicznej, że w Polsce żyje ponad 1 800 000 osób niepełnosprawnych z powodu uszkodzeń i chorób narządu wzroku. Warto przypomnieć, że wszystkie polskie monety i banknoty obiegowe mają oznaczenia dla niewidomych.

Dziennikarzy zainteresowanych zdjęciami monet „Europa bez barier” zapraszamy w piątek, 14 października, o godzinie 13:15 na foto-opp z udziałem wiceprezesa NBP prof. Witolda Kozińskiego oraz przedstawicielami Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi do siedziby NBP (ul. Świętokrzyska 11/21). Akredytacje przyjmuje Biuro Prasowe NBP (tel. 22 653 2012: e-mail: press@nbp.pl).

NBP przygotował także pierwszy w historii Polski słownik pojęć ekonomicznych dla osób głuchoniemych. Dzięki tej inicjatywie wiele pojęć z dziedziny współczesnej ekonomii i finansów po raz pierwszy zostanie wprowadzone do języka migowego. Jest to jedno z kolejnych działań NBP z zakresu edukacji ekonomicznej skierowanych do środowisk wykluczonych.

Monety zaprojektowała Dobrochna Surajewska, a tradycyjny awers dwuzłotówki z orłem – Ewa Tyc-Karpińska. Moneta srebrna została wybita w 50 tysiącach egzemplarzy, natomiast nakład monety ze stopu Nordic Gold to 800 tysięcy sztuk. Od 14 października monety dwuzłotowe można będzie zamieniać po cenie nominalnej w kasach Oddziałów Okręgowych NBP. Moneta srebrna „Europa bez barier – 100-lecie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi” była licytowana w systemie Kolekcjoner www.kolekcjoner.nbp.pl w dniach 27-30 września 2011 r. Ustalona cena emisyjna to 112 zł.

Więcej informacji o aukcjach, w tym wizerunki i opis monet, znajdują się na stronie serwisu internetowego www.kolekcjoner.nbp.pl (w zakładce Aukcje) oraz na stronie ww.NBP.pl (w zakładce Banknoty i monety) pod linkiem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/banknoty_i_monety/monety_okolicznosciowe/2011.html#11b

Wszystkie monety emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie - są prawnym środkiem płatniczym w Polsce.

*****

Informacje o Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi:

  • Zakład dla Niewidomych w Laskach powstał w 1921 roku na terenie dawnego folwarku, podarowanego przez rodzinę Daszewskich ociemniałej hrabiance Róży Czackiej, która w 1911 roku założyła w Warszawie Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Róża Czacka utratę wzroku w młodości odczytała jako swoje powołanie. Podróżowała na Zachód, aby poznać nowoczesne metody pracy z niewidomymi. W roku 1917 przywdziała habit franciszkański i jako Matka Elżbieta Czacka założyła w 1918 r. Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, do dziś będące filarem dzieła pomocy niewidomym. Czacka doskonale zdawała sobie sprawę, jak ważne jest wychowanie niewidomych do samodzielnego, w pełni odpowiedzialnego życia. Dlatego Laski wychowują niewidome dzieci od pierwszych miesięcy po urodzeniu po maturę lub egzaminy zawodowe, starając się zapewnić im warunki do wzrastania w poczuciu własnej godności i otwartości na innych. W przyszłości zaowocuje to ich samodzielnym życiem w rodzinach, w środowiskach pracy, w społeczeństwie osób widzących.
  • Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi prowadząc Zakład w Laskach nieprzerwanie od 1921 roku, wykształciło do tej pory ponad 2000 niewidomych i słabo widzących osób. Poza placówką w Laskach, filie ośrodka szkolno-wychowawczego znajdują się w Rabce-Zdroju (szkoła podstawowa dla dzieci niewidomych z lekkim upośledzeniem umysłowym) oraz w Gdańsku-Sobieszewie (dział wspomagania rozwoju dziecka niewidomego).
  • W 2011 roku minęła 60. rocznica powstania Polskiego Związku Niewidomych. Ze względu na liczbę członków jest to najbardziej reprezentatywne stowarzyszenie środowiska osób niewidomych i słabowidzących. Polski Związek Niewidomych jest organizacją samopomocową powołaną przez samych niewidomych, działającą na rzecz niewidomych i zarządzaną przez niewidomych. Prowadzi bardzo zróżnicowaną działalność na rzecz ludzi, którzy na skutek utraty widzenia ulegają wykluczeniu społecznemu.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-17
1 EUR4,6921
1 USD4,6119
1 CHF4,8500
1 GBP5,5818
100 JPY3,4209

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję