Komunikaty

Komunikat ze spotkania Zespołu Roboczego ds. Opłaty Interchange przy Radzie ds. Systemu Płatniczego

Data publikacji: 14-12-2011

W środę 14 grudnia 2011 r. odbyło się drugie spotkanie Zespołu Roboczego ds. Opłaty Interchange przy Radzie ds. Systemu Płatniczego, organie opiniodawczo-doradczym przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Spotkaniu Zespołu przewodniczył Adam Tochmański, Przewodniczący Zespołu, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego.

Zadaniem Zespołu jest przeprowadzenie analizy możliwości dokonania zmian w zakresie struktury i wysokości opłaty interchange w Polsce. Zespół zamierza przygotować i przedstawić wyniki prac na posiedzeniu Rady ds. Systemu Płatniczego w marcu 2012 roku.

Zespół Roboczy składa się z przedstawicieli Narodowego Banku Polskiego oraz przedstawicieli:

  1. wydawców kart płatniczych,
  2. agentów rozliczeniowych,
  3. organizacji reprezentujących akceptantów,
  4. organizacji reprezentujących konsumentów,
  5. organizacji płatniczych i bankowych,
  6. instytucji rządowych,
zaproszonych przez Przewodniczącego Rady ds. Systemu Płatniczego.

Podczas spotkania:

  • Zespół zapoznał się z informacją na temat raportu „Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim”, przygotowanego przez Narodowy Bank Polski,
  • przedstawiciele akceptantów, agentów rozliczeniowych, wydawców kart płatniczych oraz organizacji płatniczej VISA zaprezentowali wybrane zagadnienia metodologiczne dotyczące liczenia kosztów i przychodów związanych z transakcjami dokonywanymi kartami płatniczymi,
  • odbyła się dyskusja na temat przedstawionych metodologii.
  • Następne spotkanie Zespołu odbędzie się 31 stycznia 2012 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-07-01
1 EUR4,4465
1 USD3,9591
1 CHF4,1804
1 GBP4,9043
100 JPY3,6818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję