Wydarzenia

Rezerwy dewizowe wynoszą blisko 74,1 mld euro

Data publikacji strony: 07-10-2011

Dane NBP: W końcu września b.r. poziom rezerw dewizowych, będących w gestii NBP, w przeliczeniu na euro był nieznacznie wyższy niż w końcu sierpnia.

Z opublikowanych 7 października danych NBP o aktywach rezerwowych w końcu września wynika, że w przeliczeniu na złote stan rezerw dewizowych osiągnął rekordowy, nigdy wcześniej nie notowany poziom blisko 327 mld zł. Wysoki przyrost wartości rezerw w złotych w głównej mierze był rezultatem zmian kursów walut. Ale rezerwy dewizowe Polski wzrosły we wrześniu także w przeliczeniu na euro, które jest główną walutę rozliczeniową w polskim handlu zagranicznym i w której utrzymywana jest bardzo duża część rezerw. W końcu września ich wartość osiągnęła blisko 74,1 mld euro. Jest to nieco więcej niż w końcu sierpnia.

Narodowy Bank Polski zarządzając rezerwami dewizowymi dba o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest bezpieczne ich lokowanie i zachowanie niezbędnego poziomu ich płynności.

Oficjalne aktywa rezerwowe – IX '11
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji – IX '11


Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję