Wydarzenia

Rezerwy walutowe Polski na poziomie 74,7 mld euro

Data publikacji strony: 05-08-2011

Dane NBP: W końcu lipca 2011 r. rezerwy walutowe zarządzane przez NBP były o 4,6 proc. wyższe niż przed rokiem i o 47,2 proc. wyższe niż w lipcu 2009 r.

Narodowy Bank Polski opublikował 5 sierpnia b.r. dane o pieniądzu rezerwowym i czynnikach jego kreacji oraz o oficjalnych aktywach rezerwowych według stanu na koniec lipca. Poziom aktywów rezerwowych Polski wynosił– w przeliczeniu na wspólną walutę europejską – 74 mld 724 mln euro. Jest to o kilkaset milionów euro mniej niż w poprzednim miesiącu. Tak nieduże wahania wartości rezerw, na co wpływ mają m.in. zmiany kursów walut, nie zmieniają faktu, że Polska ma wysoki poziom rezerw. Szczególnie szybko przyrastały one w poprzednich dwóch latach. W lipcu b.r. były wyższe o 4,6 proc. niż przed rokiem i o 47,2 proc. wyższe niż w tym samym miesiącu 2009 r.

Wysoki poziom rezerw umacnia wiarygodność kraju, dowodzi, że jest on solidnym partnerem w relacjach zewnętrznych, a bank centralny dysponuje odpowiednim zasobem walut, aby w razie potrzeby chronić wartość własnego pieniądza.

Umiejętne gospodarowanie rezerwami walutowymi Polski jest jednym z najważniejszych zadań Narodowego Banku Polskiego. Przyjęta przez NBP strategia zarządzania rezerwami zakłada lokowanie ich w coraz szerszą gamę instrumentów finansowych w celu maksymalizowania ich zyskowności, jednak priorytetem zawsze pozostaje bezpieczeństwo rezerw i zachowanie niezbędnego poziomu ich płynności.

Oficjalne aktywa rezerwowe – VII '11
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji – VII '11


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-08
1 EUR4,6976
1 USD4,4760
1 CHF4,7496
1 GBP5,4484
100 JPY3,2674

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję