Komunikaty NBP

Komunikaty z 2012 roku
[31-12-2012] Niższe oczekiwania inflacyjne osób prywatnych w grudniu
[28-12-2012] Prof. Małgorzata Zaleska w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
[27-12-2012] Zakończenie skupu złotych monet i sztabek przez NBP
[20-12-2012] Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw
[19-12-2012] Raport o rynku pracy - III kw. 2012 r.
[19-12-2012] Analiza rynku nieruchomości w III kwartale 2012 r.
[17-12-2012] Zapowiedź publikacji „Raportu o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2012”
[14-12-2012] Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 14 grudnia 2012 r.
[14-12-2012] Podaż pieniądza M3 w listopadzie 2012
[13-12-2012] Informacja o bilansie płatniczym w X 2012 r.
[12-12-2012] „Piorun” - nowa moneta NBP z serii ”Polskie okręty”
[10-12-2012] Seminarium w NBP: dyskusja o strukturze własnościowej banków
[07-12-2012] I Nagroda w konkursie Coin of the Year dla monety NBP „Europa bez barier”
[07-12-2012] Stan oficjalnych aktywów rezerwowych w listopadzie 2012 r.
[05-12-2012] Konferencja po grudniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej
[05-12-2012] RPP obniżyła stopy procentowe NBP
[03-12-2012] Gala XI edycji Konkursu na pracę pisemną dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
[03-12-2012] NBP wspiera XIII edycję akcji „Góra Grosza”
[30-11-2012] Coraz niższe oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych
[29-11-2012] Zaproszenie na prezentację raportu Banku Światowego „Global Financial Development Report"
[28-11-2012] Publikacja opracowania pt. „Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2011 r.”
[26-11-2012] Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz
[23-11-2012] Najbardziej przedsiębiorczy członkowie Klubu IMPULS
[21-11-2012] Wskaźniki inflacji bazowej w październiku
[14-11-2012] Przyrost podaży pieniądza w październiku 2012
[12-11-2012] Spotkanie Pełnego Forum Inicjatywy Wiedeńskiej 2
[12-11-2012] Informacja o bilansie płatniczym we wrześniu 2012 r.
[08-11-2012] Prezentacja projekcji inflacji i PKB - Listopad 2012
[08-11-2012] Analiza rynku nieruchomości w II kwartale 2012 r.
[07-11-2012] Konferencja po listopadowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej
[07-11-2012] RPP obniżyła stopy procentowe NBP
[07-11-2012] Stan oficjalnych aktywów rezerwowych w październiku 2012 r.
[05-11-2012] Banki zaostrzyły politykę kredytową
[31-10-2012] Zasady wyboru banków do pełnienia funkcji DRP w 2014 r.
[31-10-2012] W październiku niższe oczekiwania inflacyjne osób prywatnych
[26-10-2012] Komunikat prasowy Inicjatywy Wiedeńskiej 2
[25-10-2012] Laureaci X Edycji Konkursu im. Wł. Grabskiego dla dziennikarzy ekonomicznych
[24-10-2012] Badanie Ankietowe Rynku Pracy NBP – Raport 2012
[22-10-2012] Wskaźniki inflacji bazowej we wrześniu
[19-10-2012] Mocny głos za pogłębieniem integracji
[17-10-2012] Lekki krążownik „Dragon” - nowa moneta NBP z serii ”Polskie okręty”
[17-10-2012] Badanie koniunktury w sektorze przedsiębiorstw
[16-10-2012] Spotkanie Prezesa NBP z klubami parlamentarnymi PiS i SLD
[15-10-2012] Informacja o bilansie płatniczym w sierpniu 2012
[15-10-2012] Informacja o stanie gospodarki światowej
[12-10-2012] Konferencja NBP: Rekonfiguracja Europy – perspektywa Europy Środkowo-Wschodniej”
[12-10-2012] Podaż pieniądza we wrześniu 2012
[05-10-2012] Stan oficjalnych aktywów rezerwowych na koniec września 2012 r.
[04-10-2012] Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2011 r.
[03-10-2012] Konferencja po październikowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej
[03-10-2012] RPP pozostawiła stopy na niezmienionym poziomie
[28-09-2012] Oczekiwania inflacyjne osób prywatnych we wrześniu
[27-09-2012] NBP – Skarbnica wiedzy o pieniądzu, czyli Dni Otwarte NBP w Warszawie
[24-09-2012] Kwartalny raport o rynku pracy
[21-09-2012] Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego
[20-09-2012] Seminarium o szansach gazu łupkowego w Polsce
[20-09-2012] Wskaźniki inflacji bazowej w sierpniu
[18-09-2012] Bolesław Prus na monetach NBP
[18-09-2012] Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstw w II kw. 2012 r
[14-09-2012] Podaż pieniądza w sierpniu 2012
[11-09-2012] Informacja o bilansie płatniczym w lipcu 2012
[05-09-2012] RPP pozostawiła stopy na niezmienionym poziomie
[05-09-2012] Globalny raport konkurencyjności w 2012-2013 r.
[31-08-2012] Oczekiwania inflacyjne osób prywatnych w sierpniu
[28-08-2012] Komunikat NBP
[28-08-2012] Komunikat NBP
[23-08-2012] Finanse gospodarstw domowych w I kw. 2012
[21-08-2012] Wskaźniki inflacji bazowej w lipcu
[17-08-2012] Krzemionki Opatowskie – nowe monety NBP z serii „Zabytki kultury materialnej w Polsce”
[17-08-2012] Komunikat NBP dotyczący kompromisu w sprawie obniżek opłat interchange
[16-08-2012] Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej
[14-08-2012] Niewielki wzrost podaży pieniądza w lipcu
[13-08-2012] Informacja o bilansie płatniczym w czerwcu 2012 r.
[11-08-2012] Polska reprezentacja olimpijska – Londyn 2012 na monetach NBP
[07-08-2012] Informacja o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych w lipcu
[06-08-2012] Maleje odsetek banków zaostrzających politykę kredytową
[31-07-2012] Oczekiwania inflacyjne osób prywatnych
[25-07-2012] Przemówienie sejmowe Prezesa NBP
[20-07-2012] Inicjatywa Wiedeńska przyjmuje tekst misji i określa jej cele
[20-07-2012] Wskaźniki inflacji bazowej w czerwcu
[19-07-2012] Komunikat prasowy w sprawie porozumienia NBP i BFG
[19-07-2012] Zaproszenie na foto-opp: podpisanie porozumienia pomiędzy NBP i BFG
[17-07-2012] Krzemionki Opatowskie – nowe monety NBP z serii „Zabytki kultury materialnej w Polsce”
[17-07-2012] Komunikat NBP dotyczący kompromisu w sprawie obniżek opłat interchange
[13-07-2012] Informacja o bilansie płatniczym w maju 2012 r.
[13-07-2012] Minimalny wzrost podaży pieniądza w czerwcu
[12-07-2012] Przedsiębiorstwa nadal w dobrej kondycji
[12-07-2012] Analiza sytuacji gospodarczej naszej części Europy
[11-07-2012] Polska reprezentacja olimpijska – Londyn 2012 na monetach NBP
[11-07-2012] Wyniki Ankiety Makroekonomicznej NBP – czerwiec 2012
[10-07-2012] Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2012 r.
[09-07-2012] Prezentacja najnowszej projekcji inflacji i PKB
[06-07-2012] Zaproszenie na prezentację projekcji inflacji i PKB - Lipiec 2012
[06-07-2012] Informacja o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych na koniec czerwca
[05-07-2012] Analiza rynku nieruchomości w I kwartale 2012 r.
[04-07-2012] Konferencja po lipcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej
[04-07-2012] RPP pozostawiła stopy na niezmienionym poziomie
[03-07-2012] Konferencja: "Economic Governance in the EU/euro area - What lessons for Poland?"
[29-06-2012] Komunikat Rady ds. Systemu Płatniczego z dnia 29 czerwca 2012 r.
[29-06-2012] Niższe oczekiwania inflacyjne osób prywatnych
[28-06-2012] Kolejna analiza systemu opłat od transakcji kartami
[25-06-2012] Porozumienie w sprawie swapów między Narodowym Bankiem Szwajcarii i NBP
[21-06-2012] Komunikat dot. „Inicjatywy Wiedeńskiej 2”
[21-06-2012] Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstw w I kw. 2012 r.
[20-06-2012] Niższa inflacja bazowa w maju
[19-06-2012] Kolejna analiza sytuacji na polskim rynku pracy
[18-06-2012] Nagroda dla monety NBP „Europa bez barier – 100-lecie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi”
[18-06-2012] „Diament Wolności” dla Prezesa NBP
[15-06-2012] Informacja o bilansie płatniczym w kwietniu 2012 r.
[15-06-2012] Wizyta prezesa NBP prof. Marka Belki w Armenii
[14-06-2012] Wzrost podaży pieniądza w maju
[06-06-2012] Konferencja po czerwcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej
[06-06-2012] Informacja o oficjalnych aktywach rezerwowych w maju
[06-06-2012] Komunikat prasowy z posiedzenia RPP w dniach 5-6 czerwca 2012 r.
[05-06-2012] Wystawa fotograficzna „Portrety i monety”
[31-05-2012] Oczekiwania inflacyjne osób prywatnych w maju
[30-05-2012] Wyjątkowe monety NBP na Euro2012 - prezentacja dla mediów
[30-05-2012] Bezpieczne pieniądze. Podaj dalej
[29-05-2012] Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych
[29-05-2012] Wspólna akcja NBP i Policji na Euro 2012 - "Bezpieczne pieniądze"
[23-05-2012] Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji identyfikacji wizualnej NBP
[22-05-2012] Inflacja bazowa w kwietniu
[21-05-2012] Sprzedaż monet "Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA 2010-12"
[21-05-2012] Komunikat w sprawie sprzedaży srebrnej monety "150 lat Muzeum Narodowego w Warszawie"
[18-05-2012] NBP otwiera Akademię „Dostępne Finanse”
[16-05-2012] Informacja o bilansie płatniczym w marcu 2012 r.
[16-05-2012] Dalsze zaostrzenie polityki kredytowej banków
[14-05-2012] Muzeum Narodowe upamiętnione na monetach NBP
[14-05-2012] Spadek podaży pieniądza w kwietniu
[11-05-2012] Program redukcji opłat kartowych w Polsce
[09-05-2012] Relacja z konferencji prasowej po majowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej
[09-05-2012] Komunikat po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 8–9 V 2012
[07-05-2012] Informacja o oficjalnych aktywach rezerwowych w kwietniu
[30-04-2012] Nieznaczna zmiana oczekiwań inflacyjnych w kwietniu
[30-04-2012] Pogłębiło się zróżnicowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstw
[25-04-2012] Niszczyciel „Błyskawica” pierwsza moneta NBP z nowej serii „Polskie okręty”
[24-04-2012] Porozumienie w sprawie współpracy w ramach instytucji Bretton Woods
[24-04-2012] Seminarium o relacjach firm z bankami
[23-04-2012] Poprawa koniunktury w przedsiębiorstwach
[20-04-2012] Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 20 kwietnia 2012 r.
[20-04-2012] Spadek inflacji bazowej w marcu
[13-04-2012] Stabilizacja podaży pieniądza w marcu
[12-04-2012] Wspólne seminarium NBP i Banku Światowego
[12-04-2012] Informacja o bilansie płatniczym w lutym 2012 r.
[06-04-2012] Informacja o oficjalnych aktywach rezerwowych w marcu
[06-04-2012] Rozwój gospodarczy w zmieniającym się świecie - seminarium BŚ i NBP
[04-04-2012] Konferencja po kwietniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej
[04-04-2012] RPP pozostawiła stopy na niezmienionym poziomie
[04-04-2012] Komunikat ws. sprawozdania finansowego NBP za 2011 r.
[02-04-2012] Wielki polski matematyk Stefan Banach na nowych monetach NBP
[30-03-2012] Komunikat Rady ds. Systemu Płatniczego
[30-03-2012] Poprawa struktury oczekiwań inflacyjnych w marcu
[29-03-2012] Dwumetrowa moneta Trójki na ulicach Warszawy
[22-03-2012] Tabele kursów walut: zmiana formatu "Tabeli B" kursów walut
[22-03-2012] Spotkanie prezesa NBP prof. Marka Belki z finalistami XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
[22-03-2012] Więcej pracujących, ale także bezrobotnych - raprot o rynku pracy w IV kw. 2011
[22-03-2012] Uroczystości poświęcone 68. rocznicy zbrodni na rodzinie Ulmów, Markowa, 23 III '12
[14-03-2012] Nieznaczny spadek podaży pieniądza w lutym
[13-03-2012] Nowa analiza rynku nieruchomości
[13-03-2012] Komunikat ze spotkania Zespołu Roboczego ds. Opłaty Interchange
[13-03-2012] NBP upamiętni Polaków ratujących Żydów na nowych monetach okolicznościowych
[13-03-2012] Informacja o bilansie płatniczym w styczniu 2012 r.
[12-03-2012] Prezentacja najnowszej projekcji inflacji i PKB
[09-03-2012] Prezentacja projekcji inflacji i PKB - Marzec 2012
[08-03-2012] Konferencja NBP i KZBS: Podsumowanie 2011 r. i perspektywy rozwoju bankowości w Polsce
[07-03-2012] Konferencja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej
[07-03-2012] RPP pozostawiła stopy na niezmienionym poziomie
[07-03-2012] Informacja o oficjalnych aktywach rezerwowych
[06-03-2012] Zaproszenie do konkursu na najlepszego dziennikarza ekonomicznego im. Wł. Grabskiego
[29-02-2012] Gospodarstwa domowe prognozują wzrost cen
[24-02-2012] Komunikat NBP dotyczący pytań o stawki WIBOR
[24-02-2012] Wzrosły dochody i spożycie gospodarstw domowych
[22-02-2012] 150-lecie bankowości spółdzielczej w Polsce
[22-02-2012] Zalecenie ESRB ws. mandatu makroostrożnościowego organów krajowych
[21-02-2012] Obrót bezgotówkowy powinien rosnąć szybciej
[15-02-2012] Ankieta o polityce kredytowej banków
[14-02-2012] Mniejsze zadłużenie gospodarstw domowych
[13-02-2012] Obroty z zagranicą w grudniu
[09-02-2012] Centrum Informacji o Euro w Łodzi
[08-02-2012] Konferencja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej
[08-02-2012] Komunikat prasowy z posiedzenia RPP w dniach 7-8 lutego 2012 r.
[07-02-2012] Polskie rezerwy przekroczyły 76 mld euro
[02-02-2012] NBP zebrał ćwierć miliona złotych dla WOŚP
[01-02-2012] Komunikat Zespołu Roboczego ds. Opłaty Interchange
[31-01-2012] Konsumenci o zmianach cen w przyszłości
[30-01-2012] Wysokie opłaty hamują obrót bezgotówkowy
[25-01-2012] Analiza gospodarek naszej części Europy
[20-01-2012] Komunikat Zarządu NBP
[20-01-2012] Inflacja netto wyniosła w grudniu 3,1 proc.
[19-01-2012] „Global Economic Prospects Report 2012”
[17-01-2012] Prezentacja „Global Economic Prospects Report 2012”
[13-01-2012] Obroty z zagranicą w listopadzie
[13-01-2012] W grudniu wyraźnie wzrosły depozyty w bankach
[11-01-2012] Relacja z konferencji prasowej po posiedzeniu RPP
[11-01-2012] Komunikat po posiedzeniu RPP
[05-01-2012] Polskie rezerwy powyżej 75,7 mld euro
[04-01-2012] Monety NBP wspierają WOŚP
[02-01-2012] Informacja o stawce prowizji za przekazanie do banku krajowego środków w walucie obcej
[02-01-2012] Komunikat NBP

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-02
1 EUR4,6850
1 USD4,4492
1 CHF4,7576
1 GBP5,4610
100 JPY3,3203

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję