Wydarzenia

Inflacja netto wyniosła w grudniu 3,1 proc.

Data publikacji strony: 20-01-2012

Spośród czterech wskaźników inflacji bazowej w grudniu 2011 wzrosły trzy. Obniżył się wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen administrowanych.

Narodowy Bank Polski opublikował 20 stycznia dane o inflacji bazowej w grudniu ub. r. Wskazują one, że trzy jej wskaźniki wzrosły w porównaniu ze stanem z listopada – każdy o 0,1 pkt. proc. Czwarty zaś obniżył się, również o 0,1 pkt. proc. I tak inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 4,3 proc., wobec 4,4 proc. w listopadzie i 3,9 proc. w październiku;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 4,1 proc., wobec 4,0 proc. w listopadzie i 3,7 proc. w październiku;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,1 proc., wobec 3,0 proc. w listopadzie i 2,8 proc. w październiku;
  • tzw.15 proc. średnia obcięta (eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice) wyniosła 4,7 proc., podczas gdy w listopadzie było to 4,6 proc., a w październiku 4,3 proc.

Przypomnijmy, że wskaźnik CPI (inflacji konsumenckiej) wyniósł w grudniu 4,6 proc. i był niższy niż w listopadzie, kiedy osiągnął 4,8 proc. Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje bowiem średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest napędzana np. przez krótkotrwałe skoki cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami. Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii, nazywany też inflacją netto. Pokazuje on ruch cen, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

Zobacz dane NBP o inflacji bazowej w grudniu 2011 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-27
1 EUR4,5890
1 USD3,8860
1 CHF4,2742
1 GBP5,0607
100 JPY3,7150

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję