Wydarzenia

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstw w II kw. 2012 r.

Data publikacji strony: 18-09-2012

Raport NBP: Wyraźnie obniżyła się dynamika przychodów przedsiębiorstw ze sprzedaży krajowej, wynik finansowy był o jedną trzecią niższy niż rok wcześniej. Zwiększyła się za to dynamika eksportu.

„Sytuacja sektora przedsiębiorstw w II kw. br. wyraźnie się pogorszyła względem analogicznego okresu ub.r. oraz poprzedniego kwartału” – napisali analitycy NBP w cokwartalnym opracowaniu, opublikowanym 18 września. Niższe zyski oraz obniżenie rentowności odnotowało większość branż, a najsilniejsze spadki nastąpiły w branżach najbardziej rentownych, w tym energetyce i górnictwie. W najtrudniejszej sytuacji było budownictwo, które – jako jedyna sekcja PKD – od początku roku wykazuje straty.

Przychody ogółem firm wzrosły w II kwartale o 4,8 proc. r/r, ale kwartał wcześniej ich dynamika wynosiła 12,0 proc. Przy czym przychody ze sprzedaży krajowej zwiększyły się o 3,6 proc., a z eksportowej o 14,4 proc. W II kw. spadło tempo inwestycji w środki trwałe. Do pozytywnych zjawisk autorzy analizy zaliczyli – obok wzrostu eksportu – zwiększenie odsetka firm rentownych (z 68,8 proc. w II kw. 2011 r. do 69,2 proc.). Na wysokim poziomie utrzymała się płynność szybka i finansowa.

W opracowaniu szczególnej analizie poddano branże „Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna” oraz „Zakwaterowanie”, które miały czerpać szczególne profity w II kwartale z racji organizacji turnieju EURO 2012. Okazało się, że obie wymienione branże zanotowały wyraźną poprawę wyniku finansowego. Z kolei branża „Działalność usługowa związana z wyżywieniem” również zanotowała wzrost zysków ze sprzedaży, jednak jej wynik z całokształtu działalności był niższy niż rok wcześniej ze względu na straty na operacjach finansowych.

Odrębne analizy poświęcono też branży turystycznej i roli zmian zapasów we wzroście PKB.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-01-18
1 EUR4,5473
1 USD3,7699
1 CHF4,2291
1 GBP5,1002
100 JPY3,6314

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję