Wydarzenia

Informacja o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych na koniec czerwca

Data publikacji strony: 06-07-2012

Dane NBP: Po trzech miesiącach wzrostu wartość rezerw dewizowych Polski wyrażonych w euro przekroczyła w końcu czerwca poziom 80,6 mld euro. To o blisko 6 mld euro więcej niż w marcu br.

Z komunikatu opublikowanego 6 lipca przez Narodowy Bank Polski wynika, że wartość oficjalnych aktywów rezerwowych naszego kraju, w przeliczeniu na euro, na koniec czerwca po raz pierwszy w historii przekroczyła 80 mld i wyniosła ponad 80,6 mld euro. Jest to o około 1,5 mld euro więcej niż na koniec maja i o około 6 mld euro więcej niż na koniec I kwartału br.

Na koniec czerwca wzrosła też wartość polskich rezerw w przeliczeniu na dolary USA – wyniosła ona 101,4 mld USD, wobec 98,2 mld USD na koniec maja.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest bezpieczne ich lokowanie i zachowanie niezbędnego poziomu ich płynności.

NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część w rządowe papiery wartościowe, pewne kwoty w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka część rezerw jest utrzymywana w formie lokat w bankach za granicą o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.

Oficjalne aktywa rezerwowe – VI' 12
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji – VI '12


Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-01-18
1 EUR4,5473
1 USD3,7699
1 CHF4,2291
1 GBP5,1002
100 JPY3,6314

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję