Wydarzenia

Informacja o bilansie płatniczym w marcu 2013 r.

Data publikacji strony: 15-05-2013

Dane NBP: Deficyt rachunku bieżącego wyniósł w marcu 0,2 mld EUR wobec blisko 0,6 mld EUR w marcu 2012 r. Polski eksport minimalnie przekroczył ubiegłoroczny poziom, a import spadł o 2,0 proc.

Narodowy Bank Polski opublikował 15 maja wstępne dane o bilansie płatniczym Polski w marcu br. Polski eksport towarów w tym miesiącu wyniósł blisko 12,8 mld EUR i był minimalnie wyższy (o 9 mln EUR) niż rok wcześniej, podczas gdy wartość importu obniżyła się o 2,0 proc. Mimo to, saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 273 mln EUR. Nieco wyższe niż w marcu 2012 r. było ujemne saldo dochodów (odpowiednio ponad 1,4 mld EUR i ponad 1,3 mld EUR).

Jak niemal zawsze, dodatnie – na kwotę ok. 0,5 mld EUR - było saldo handlu usługami oraz saldo transferów z Unią Europejską (nieco ponad 0,9 mld EUR).

W marcu dodatnie było również saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce na kwotę ok. 1,0 mld EUR. Saldo zagranicznych inwestycji portfelowych wyniosło nieco ponad 0,5 mld EUR, przy czym marcowy napływ netto do Polski kapitału z tytułu zakupu polskich papierów skarbowych (łącznie emisji krajowej i zagranicznej) oszacowano na blisko 0,7 mld EUR.

Zobacz bilans płatniczy w marcu 2013 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję