Wydarzenia

W sierpniu eksport był wyższy niż import

Data publikacji strony: 11-10-2013

Dane NBP: Bilans płatniczy za sierpień br. wykazał ponownie dodatnie saldo obrotów towarowych. Dodatnie saldo wykazały również usługi i transfery bieżące. Ujemne saldo rachunku bieżącego wyniosło ok. 0,7 mld EUR.

Z opublikowanych przez NBP 11 października br. wstępnych danych o bilansie płatniczym Polski w sierpniu br. wynika, że polski eksport towarów był wyższy o 2,1 proc. niż w sierpniu 2012 r. Import zaś spadł o 0,7 proc. Dodatnie saldo obrotów towarowych wyniosło 264 mln EUR. Wyższe (515 mln EUR) było dodatnie saldo usług. Przychody z tytułu usług oszacowano na ponad 2,8 mld EUR (wzrost o 1,2 proc. r/r), a rozchody na ok. 2,3 mld EUR (spadek o 0,6 proc. r/r). Dodatnie saldo transferów z Unią Europejską przekroczyło nieznacznie 0,3 mld EUR. O ujemnym saldzie rachunku bieżącego przesądziło ujemne saldo dochodów, w wysokości ponad 1,7 mld EUR. Decydujące były tu dochody uzyskiwane przez zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach.

Dodatnie pozostawało saldo bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. W sierpniu wyniosło ono blisko 0,2 mld EUR. Natomiast ujemne, na kwotę blisko 0,4 mld EUR, było w sierpniu saldo zagranicznych inwestycji portfelowych.

Zobacz bilans płatniczy w sierpniu 2013 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję