Wydarzenia

Informacja o bilansie płatniczym w grudniu 2012 r.

Data publikacji strony: 12-02-2013

Dane NBP: Wstępne dane wskazują, że w grudniu 2012 r. osłabła dynamika polskiego handlu zagranicznego. Ujemne saldo rachunku bieżącego wyniosło ok. 1,2 mld EUR wobec blisko 1,9 mld EUR w grudniu 2011.

Narodowy Bank Polski opublikował 12 lutego wstępne dane o bilansie płatniczym Polski za grudzień 2012 r. Wskazują one, że eksport towarów był wówczas o 0,2 proc. niższy niż w grudniu 2011 r., a import o ok. 0,4 proc. wyższy. Ujemne saldo obrotów towarowych przekroczyło 1,2 mld EUR.

Przychody z tytułu usług w porównaniu do grudnia 2011 r., zwiększyły się o 13,7 proc., a wartość rozchodów wzrosła o 13,5 proc. Dodatnie saldo usług osiągnęło 276 mln EUR. Nieco wyższe niż przed rokiem było ujemne saldo dochodów, które wyniosło ponad 1,3 mld EUR. W rezultacie deficyt rachunku bieżącego wyniósł ok. 1,2 mld EUR, wobec blisko 1,9 mld EUR w grudniu 2011 r.

Odnotowano spadki bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce i polskich za granicą, co jednak spowodowane było jednorazowymi transakcjami finansowymi podmiotów specjalnego przeznaczenia, nie mającymi wpływu na realne zaangażowanie inwestorów.

Zobacz: Bilans płatniczy w grudniu 2012 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,50
Lombardowa 1,00
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,51
Dyskontowa weksli 0,52

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-10-27
1 EUR4,6165
1 USD3,9815
1 CHF4,3362
1 GBP5,4640
100 JPY3,5019

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję