Wydarzenia

Polityka kredytowa banków

Data publikacji strony: 05-08-2013

Analizy NBP: W wyniku wdrożenia znowelizowanej Rekomendacji T banki istotnie złagodziły politykę kredytową w segmencie kredytów konsumpcyjnych. Popyt na kredyty mieszkaniowe wzrósł mimo braku istotnych zmian polityki kredytowej. Po raz pierwszy od roku złagodzona została część warunków kredytowania przedsiębiorstw.

5 sierpnia Narodowy Bank Polski opublikował cykliczną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. Ankietę wypełniło na przełomie czerwca i lipca 2013 r. 27 banków, mających łącznie 81 proc. udział w rynku kredytowym.

Zgodnie z zapowiedziami z poprzedniej edycji ankiety, banki istotnie złagodziły politykę kredytową w zakresie kredytów konsumpcyjnych w II kwartale br. Dotyczyło to zarówno kryteriów, które powinien spełniać kredytobiorca, jak i warunków, na których udzielane są kredyty (wzrost maksymalnej kwoty kredytu, obniżka marż kredytowych oraz wydłużenie okresu kredytowania). Banki uzasadniały złagodzenie polityki kredytowej wejściem w życie zapisów znowelizowanej Rekomendacji T. W ich opinii zwiększenie dostępności i atrakcyjności kredytów konsumpcyjnych spowodowało istotny wzrost popytu na ten rodzaj finansowania. Na III kwartał br. banki przewidują dalsze złagodzenie polityki kredytowej i wzrost popytu.

Niewielkiemu złagodzeniu kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych towarzyszył w dalszym ciągu wzrost marż kredytowych. Wbrew oczekiwaniom sformułowanym na koniec poprzedniego kwartału, banki odczuły wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe, a część z nich określiła go jako znaczny. W opinii banków wzrost popytu wynikał przede wszystkim z ograniczenia oferty w tym segmencie rynku kredytowego przez niektóre banki oraz zintensyfikowania własnych działań sprzedażowych i marketingowych.

Ankietowane banki zadeklarowały niewielkie zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów długoterminowych dla przedsiębiorstw. Jednocześnie, pierwszy raz od roku złagodziły niektóre warunki udzielania kredytów: wydłużyły maksymalny okres kredytowania oraz obniżyły koszty pozaodsetkowe. Złagodzeniu polityki kredytowej w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw sprzyjało m.in. wprowadzenie rządowego programu Portfelowej Linii Gwarancyjnej De Minimis. Niewielki wzrost popytu dotyczył wyłącznie kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw, co banki tłumaczyły m.in. zatorami płatniczymi i wydłużonymi terminami płatności w sektorze przedsiębiorstw.

Przemysław Wejner - DSF NBP

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję