Wydarzenia

Podaż pieniądza we wrześniu

Data publikacji strony: 14-10-2013

Dane NBP: Poziom lokat gospodarstw domowych w bankach obniżył się. Kredyty zarówno dla osób prywatnych jak i przedsiębiorstw w ujęciu realnym wzrosły.

Wstępne dane o podaży pieniądza opublikowane przez NBP 14 października wskazują, że we wrześniu nastąpiła nieznaczna redukcja zasobów pieniądza. Agregat M3 wynosił na koniec tego miesiąca 947,3 mld zł i był nominalnie o 0,3 proc. niższy niż w końcu sierpnia. O 0,8 proc. obniżyła się wartość gotówki w obiegu (do 113,2 mld zł).

Nastąpiło również obniżenie poziomu lokat gospodarstw domowych w bankach. Realnie, po wyeliminowaniu zmian nietransakcyjnych, w tym zwłaszcza różnic kursu złotego, lokaty osób prywatnych obniżyły się o ok. 0,2 mld zł, do 530,9 mld zł.

Nieco szybciej niż w poprzednich miesiącach zwiększały się kredyty bankowe. Dla gospodarstw domowych nominalnie o 4,8 mld zł, ale – jak zaznaczają analitycy NBP – ok. 2,0 mld zł z tej kwoty było wynikiem zakupu przez jeden z banków pakietu wierzytelności od podmiotu spoza sektora bankowego. Zadłużenie klientów indywidualnych w bankach osiągnęło w końcu września poziom 560,8 mld zł. Zadłużenie przedsiębiorstw w ujęciu realnym, po wyeliminowaniu zmian nietransakcyjnych, wzrosło o 0,9 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza we wrześniu 2013 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję