Wydarzenia

Przyrost podaży pieniądza w październiku

Data publikacji strony: 14-11-2013

Dane NBP: W poprzednim miesiącu odnotowano niewielki wzrost depozytów gospodarstw domowych w bankach. Nieco wolniej rosło również zadłużenie z tytułu kredytów.

Wstępne dane o podaży pieniądza, opublikowane przez NBP 14 listopada, wskazują, że w październiku br. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, powiększył się w stosunku do końca września o 0,9 proc., do 955,8 mld zł.

Na niezmienionym poziomie 113,2 mld zł pozostała wartość gotówki w obiegu. W październiku nie zanotowano też istotnej zmiany w zakresie depozytów osób prywatnych. Po spadku we wrześniu, w następnym miesiącu wzrosły one nominalnie o ok. 0,7 mld zł, do 531,6 mld zł. Wyraźniej rosły – o 3,6 mld zł – depozyty bankowe przedsiębiorstw.

Zarazem odnotowano spadek zadłużenia firm w bankach o 0,8 proc. nominalnie i o 0,6 proc. realnie, czyli po wyeliminowaniu wpływu zmian nietransakcyjnych, przede wszystkim zmian kursu złotego. Nominalnie spadła również wartość zadłużenia gospodarstw domowych w bankach – do 560,4 mld zł - ale realnie powiększyła się ona o ok. 0,5 proc. Analitycy NBP wskazują, że począwszy od II kwartału br. ma miejsce pewne ożywienie zarówno w segmencie kredytów konsumpcyjnych jak i w obszarze kredytów mieszkaniowych.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza w październiku 2013 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,50
Lombardowa 1,00
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,51
Dyskontowa weksli 0,52

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-10-27
1 EUR4,6165
1 USD3,9815
1 CHF4,3362
1 GBP5,4640
100 JPY3,5019

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję