Wydarzenia

Oczekiwania inflacyjne osób prywatnych

Data publikacji strony: 31-12-2013

Dane NBP: Konsumenci ankietowani przez NBP w połowie grudnia przewidują, że w kolejnych 12 miesiącach ceny będą rosły nieco wolniej niż dotychczas.

Opublikowany 31 grudnia br. komunikat NBP o oczekiwaniach inflacyjnych osób prywatnych pokazuje, że od kwietnia tego roku oczekiwania te pozostają na niskim poziomie, tj. poniżej dolnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego NBP.

Wyniki kwantyfikacji danych uzyskanych z sondażu przeprowadzonego w połowie grudnia wskazują, że przewidywany przez respondentów średni wskaźnik inflacji konsumenckiej w kolejnych 12 miesiącach wyniesie 0,7 proc. Podobnie wskazywano w poprzednim miesiącu. Natomiast w październiku wskaźnik ten określono na poziomie 0,9 proc. W procedurze kwantyfikacyjnej oczekiwań założono, że w momencie przeprowadzenia ostatniego sondażu dostępny ankietowanym wskaźnik bieżącej inflacji wynosił 0,8 proc.

W grudniowym sondażu nieznacznie zmieniła się struktura odpowiedzi na pytanie ankietowe. Zmalał odsetek respondentów, którzy uważają, że w perspektywie 12 miesięcy ceny będą rosły szybciej niż dotychczas – uważa tak 13,0 proc. ankietowanych, podczas gdy miesiąc wcześniej sądziło tak 14,1 proc. Ponad połowa osób – 52,7 proc. (przed miesiącem 51,0 proc.) – wskazało, że ceny będą rosły w tym samym tempie, a 19,4 proc. – że będą rosły wolniej (w listopadzie uważało tak 18,2 proc.). Zmiany cen nie oczekuje 4,6 proc. pytanych (6,7 proc. przed miesiącem), a 0,3 proc. uważa, że będą niższe (w poprzednim badaniu 0,1 proc.).

Narodowy Bank Polski regularnie bada oczekiwania inflacyjne nie tylko osób prywatnych, ale także przedsiębiorców, analityków finansowych i zawodowych prognostów. Są one jednym z punktów odniesienia przy podejmowaniu decyzji z zakresu polityki pieniężnej.

Zobacz: ► oczekiwania inflacyjne osób prywatnych, grudzień 2013

Stopy procentowe

Referencyjna 0,50
Lombardowa 1,00
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,51
Dyskontowa weksli 0,52

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-10-22
1 EUR4,6072
1 USD3,9576
1 CHF4,3157
1 GBP5,4652
100 JPY3,4735

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję