Komunikaty NBP

Komunikaty z 2014 roku
[31-12-2014] Oczekiwania inflacyjne konsumentów w grudniu 2014 r.
[30-12-2014] Raport o rynku pracy w III kw. 2014 r.
[22-12-2014] Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w III kw. 2014 r.
[16-12-2014] Inflacja bazowa w listopadzie 2014
[15-12-2014] Bilans płatniczy Polski w październiku 2014 r.
[12-12-2014] Podaż pieniądza w listopadzie 2014 r.
[12-12-2014] Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 12 grudnia 2014 r.
[11-12-2014] „Grzegorz Ciechowski” – „Historia polskiej muzyki rozrywkowej”
[09-12-2014] „Europejska unia bankowa” – debata w Szkole Głównej Handlowej
[05-12-2014] Aktywa rezerwowe Polski w listopadzie 2014 r.
[05-12-2014] Zaprzestanie ogłaszania przez NBP kursu lita litewskiego (LTL)
[03-12-2014] Najlepsi dziennikarze ekonomiczni 2014 roku już wybrani!
[03-12-2014] Relacja z konferencji po grudniowym posiedzeniu RPP
[03-12-2014] Komunikat prasowy z posiedzenia RPP w dniach 2-3 grudnia 2014 r.
[03-12-2014] Brakteat Leszka Białego i Jadwiga – nowe monety kolekcjonerskie NBP
[28-11-2014] Harmonogram operacji otwartego rynku w grudniu 2014 r.
[28-11-2014] Oczekiwania inflacyjne konsumentów w listopadzie 2014 r.
[20-11-2014] Raport NBP: Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro
[20-11-2014] Komunikat prasowy Inicjatywy Wiedeńskiej 2
[18-11-2014] Kampania medialna: Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz!
[14-11-2014] Inflacja bazowa w październiku 2014
[14-11-2014] Podaż pieniądza w październiku 2014 r.
[13-11-2014] Bilans płatniczy Polski we wrześniu 2014 r.
[07-11-2014] Zaproszenie na prezentację projekcji inflacji i PKB – listopad 2014 r.
[07-11-2014] Aktywa rezerwowe Polski w październiku 2014 r.
[07-11-2014] Banknot z marszałkiem Józefem Piłsudskim
[06-11-2014] Zamek Królewski i Józef Chełmoński – nowe monety kolekcjonerskie NBP
[05-11-2014] Relacja z konferencji po listopadowym posiedzeniu RPP
[05-11-2014] RPP pozostawiła stopy na niezmienionym poziomie
[03-11-2014] Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym
[31-10-2014] Oczekiwania inflacyjne konsumentów - X '14
[31-10-2014] Ostatnia szansa na zakup monet kolekcjonerskich z 2012 roku
[24-10-2014] Prezydent powołał Annę Trzecińską na Wiceprezesa NBP
[21-10-2014] Monety 1, 2, 5 groszy z 2013 r. w kasach O/O NBP od 7 listopada
[21-10-2014] Ewolucja strategii celu inflacyjnego w wybranych krajach
[17-10-2014] Zaproszenie na międzynarodową konferencję Future of the European Economy
[16-10-2014] Inflacja bazowa we wrześniu 2014 r.
[16-10-2014] Przedsiębiorstwa nadal w dobrej kondycji
[15-10-2014] Koniunktura międzynarodowa – październik 2014 r.
[14-10-2014] Podaż pieniądza we wrześniu 2014 r.
[14-10-2014] Bilans płatniczy Polski w sierpniu 2014 r.
[08-10-2014] Relacja z konferencji po październikowym posiedzeniu RPP
[08-10-2014] Decyzja Rady Polityki Pieniężnej
[07-10-2014] Aktywa rezerwowe Polski we wrześniu 2014 r.
[02-10-2014] Raport o rynku pracy w II kw. 2014 r.
[01-10-2014] Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w II kw. 2014 r.
[01-10-2014] NBP upamiętni 150. rocznicę urodzin Stefana Żeromskiego
[30-09-2014] Oczekiwania inflacyjne konsumentów - IX '14
[29-09-2014] Zaproszenie na seminarium dot. zmian w wybranych obszarach statystyki NBP
[26-09-2014] Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 26 września 2014 r.
[26-09-2014] Vienna Initiative pushes for action plan to deal with NPLs in central and south-eastern Europe
[22-09-2014] Zmodernizowany banknot 10 euro
[16-09-2014] Inflacja bazowa w sierpniu 2014 r.
[15-09-2014] Rynek nieruchomości w Polsce w 2013 r.
[15-09-2014] Bilans płatniczy Polski w lipcu 2014 r.
[12-09-2014] Podaż pieniądza w sierpniu 2014 r.
[09-09-2014] Brakteat Mieszka III Starego i Ludwik Węgierski – nowe monety kolekcjonerskie NBP
[05-09-2014] Aktywa rezerwowe Polski w sierpniu 2014 r.
[04-09-2014] Odwiedź NBP w ramach akcji „Warszawa jest trendy”
[03-09-2014] Konferencja po wrześniowym posiedzeniu RPP
[03-09-2014] RPP pozostawiła stopy na niezmienionym poziomie
[03-09-2014] Spada konkurencyjność Polskiej gospodarki – WEF
[29-08-2014] Oczekiwania inflacyjne konsumentów w sierpniu 2014 r.
[29-08-2014] Prezentacja „Globalnego raportu konkurencyjności 2014-2015”
[29-08-2014] Informacja o stawce prowizji za przekazanie do banku krajowego środków w walucie obcej
[26-08-2014] Sytuacja finansowa gospodarstw domowych w I kw. 2014 r.
[22-08-2014] Ostatnia szansa na zakup monet kolekcjonerskich z 2011 roku
[14-08-2014] Inflacja bazowa w lipcu 2014 r.
[14-08-2014] Podaż pieniądza w lipcu 2014 r.
[13-08-2014] Bilans płatniczy Polski w czerwcu 2014 r.
[07-08-2014] Aktywa rezerwowe Polski w lipcu 2014 r.
[04-08-2014] NBP upamiętnia Legiony Polskie niezwykłym banknotem
[04-08-2014] Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym
[01-08-2014] Od 1 sierpnia przelewy SEPA standardem w strefie euro
[31-07-2014] Oczekiwania inflacyjne konsumentów w lipcu 2014 r.
[25-07-2014] „Patrioci 1944 Obywatele 2014" – moneta z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego.
[23-07-2014] Wystąpienie Prezesa NBP w Sejmie w dniu 23 VII 2014 r.
[21-07-2014] Koniunktura poprawia się, ale obawy o przyszłość nie maleją
[16-07-2014] Inflacja bazowa w czerwcu 2014
[16-07-2014] Raport o stabilności systemu finansowego
[15-07-2014] Ożywienie w gospodarkach Europy Środkowo-Wschodniej trwa
[14-07-2014] Plan emisyjny NBP na rok 2015
[14-07-2014] Podaż pieniądza w czerwcu 2014 r.
[14-07-2014] Bilans płatniczy Polski w maju 2014 r.
[11-07-2014] Komunikat NBP
[08-07-2014] Raport na temat usługi cash back na polskim rynku - kwiecień 2014
[07-07-2014] Aktywa rezerwowe Polski w czerwcu 2014 r.
[04-07-2014] Prezentacja projekcji inflacji i PKB – lipiec 2014 r.
[02-07-2014] RPP pozostawiła stopy na niezmienionym poziomie
[30-06-2014] Oczekiwania inflacyjne konsumentów w czerwcu 2014 r.
[30-06-2014] Raport o rynku pracy w I kw. 2014 r.
[26-06-2014] Nowe monety NBP: „600 lat stosunków dyplomatycznych polsko-tureckich”
[26-06-2014] Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w I kw. 2014 r.
[25-06-2014] Po raz dwunasty wybrany zostanie najlepszy dziennikarz ekonomiczny roku
[25-06-2014] Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych
[17-06-2014] Oświadczenie Rady Polityki Pieniężnej
[16-06-2014] Inflacja bazowa w maju 2014
[15-06-2014] Komunikat Biura Prasowego NBP
[13-06-2014] Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 13 czerwca 2014 r.
[13-06-2014] Bilans płatniczy Polski w kwietniu 2014 r.
[13-06-2014] Podaż pieniądza w maju
[06-06-2014] Aktywa rezerwowe Polski w maju 2014 r.
[05-06-2014] Koniunktura międzynarodowa – czerwiec 2014
[03-06-2014] Konferencja po czerwcowym posiedzeniu RPP
[03-06-2014] RPP pozostawiła stopy na niezmienionym poziomie
[30-05-2014] Oczekiwania inflacyjne konsumentów
[22-05-2014] Rynek nieruchomości w I kwartale 2014
[26-05-2014] Wyniki Konkursu na Najlepszych Analityków Makroekonomicznych
[22-05-2014] Rynek nieruchomości w I kwartale 2014 r.
[21-05-2014] „Odkryj Polskę – 25 lat wolności” – pierwsza okolicznościowa pięciozłotówka
[21-05-2014] VI edycja Konkursu na Najlepszych Analityków Makroekonomicznych
[15-05-2014] Bilans płatniczy Polski w marcu 2014 r.
[15-05-2014] Inflacja bazowa w kwietniu 2014
[14-05-2014] Podaż pieniądza w kwietniu 2014 r.
[07-05-2014] Aktywa rezerwowe Polski w kwietniu 2014 r.
[07-05-2014] RPP pozostawiła stopy na niezmienionym poziomie
[06-05-2014] Akredytacje dla dziennikarzy Doroczne spotkanie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju
[06-05-2014] Konferencja i wystawa „Władysław Grabski, Bank Polski SA i stabilizacja ekonomiczna kraju”
[05-05-2014] Nadal poprawia się kondycja polskich przedsiębiorstw
[05-05-2014] Kwartalna ankieta o sytuacji na rynku kredytowym
[30-04-2014] Oczekiwania inflacyjne konsumentów w IV '14
[28-04-2014] Ostatnia szansa na zakup monet kolekcjonerskich z 2010 r.
[23-04-2014] Nowe monety kolekcjonerskie NBP – „100. rocznica urodzin Jana Karskiego”
[16-04-2014] Inflacja bazowa w marcu 2014 r.
[16-04-2014] Dalsza poprawa koniunktury
[15-04-2014] „Kanonizacja Jana Pawła II – 27 IV 2014 r.”– nowe monety kolekcjonerskie NBP
[14-04-2014] Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 14 kwietnia 2014 r.
[14-04-2014] Podaż pieniądza w marcu 2014 r.
[14-04-2014] XII edycja Konkursu im. Władysława Grabskiego na najlepszego dziennikarza ekonomicznego
[11-04-2014] Bilans płatniczy Polski w lutym 2014 r.
[09-04-2014] Konferencja po kwietniowym posiedzeniu RPP
[09-04-2014] Komunikat prasowy z posiedzenia RPP w dniach 8-9 kwietnia 2014 r.
[07-04-2014] Zmodernizowane banknoty już w obiegu
[07-04-2014] Aktywa rezerwowe Polski w marcu 2014 r.
[06-04-2014] Dziesiąte Dni Otwarte w Centrali NBP w Warszawie
[05-04-2014] Dziesiąte Dni Otwarte NBP w Warszawie rozpoczęte!
[04-04-2014] Prezydent RP Bronisław Komorowski z wizytą w Narodowym Banku Polskim
[02-04-2014] Dziesiąte Dni Otwarte NBP w Warszawie 5-6 kwietnia 2014 r.
[01-04-2014] Wizyta Prezydenta RP w Narodowym Banku Polskim
[01-04-2014] Ostatnia szansa na zakup monet kolekcjonerskich z 2009 roku
[31-03-2014] Oczekiwania inflacyjne konsumentów w III '14
[28-03-2014] Komunikat ws. tabeli kursów na stronie Thomson Reuters NBPFIXA
[25-03-2014] Rusza kampania „Bezpieczne pieniądze”
[25-03-2014] Ostatnia szansa na zakup monet kolekcjonerskich z 2008 r.
[19-03-2014] Raport o rynku pracy w IV kw. 2013 r.
[17-03-2014] Bilans płatniczy Polski w styczniu 2014 r.
[17-03-2014] Inflacja bazowa w lutym 2014 r.
[14-03-2014] Podaż pieniądza w lutym
[07-03-2014] Prezentacja projekcji inflacji i PKB (III 2014)
[07-03-2014] Zmodernizowane banknoty za miesiąc w obiegu
[07-03-2014] Aktywa rezerwowe Polski w lutym 2014 r.
[06-03-2014] Kwartalna analiza gospodarki światowej
[05-03-2014] Konferencja po marcowym posiedzeniu RPP
[05-03-2014] RPP pozostawiła stopy na niezmienionym poziomie
[28-02-2014] Prezydent powołał Piotra Wiesiołka na Wiceprezesa NBP
[28-02-2014] Nowe monety kolekcjonerskie NBP – „Kazimierz Wielki” i „Denar typu 2. Bolesława Krzywoustego”
[28-02-2014] Oczekiwania inflacyjne konsumentów
[24-02-2014] Prezydent powołał Pawła Sameckiego do Zarządu NBP
[24-02-2014] Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych
[20-02-2014] Rynek nieruchomości w IV kwartale 2013
[19-02-2014] „Konik polski” – jubileuszowe monety w serii „Zwierzęta świata”
[17-02-2014] Zobacz pierwszy polski papierowy banknot!
[14-02-2014] Podaż pieniądza w styczniu 2014 r.
[13-02-2014] Ostatnia szansa na zakup monet kolekcjonerskich z 2008 r.
[12-02-2014] Bilans płatniczy Polski w grudniu 2013 r.
[08-02-2014] Prof. Marek Belka „Łodzianinem 20-lecia”
[07-02-2014] Aktywa rezerwowe Polski w styczniu 2014 r.
[07-02-2014] Wicekanclerz Niemiec gościem prezesa NBP
[05-02-2014] Konferencja po lutowym posiedzeniu RPP
[05-02-2014] RPP pozostawiła stopy na niezmienionym poziomie
[03-02-2014] Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym
[31-01-2014] Oczekiwania inflacyjne konsumentów
[31-01-2014] Poszerz wiedzę z ekonomii czyli finansowe zmagania w Jedynce
[28-01-2014] Prezes NBP ponownie wybrany do Komitetu Sterującego ESRB
[27-01-2014] Rynek nieruchomości w III kwartale 2013
[22-01-2014] Polska reprezentacja olimpijska Soczi 2014 – nowe monety kolekcjonerskie NBP
[22-01-2014] Kraje Europy Środkowej i Wschodniej na ścieżce wzrostu
[22-01-2014] Dalsza poprawa koniunktury
[17-01-2014] Bilans płatniczy Polski w listopadzie 2013 r.
[16-01-2014] Inflacja bazowa w grudniu 2013
[16-01-2014] Komunikat prasowy Inicjatywy Wiedeńskiej 2
[14-01-2014] Podaż pieniądza w grudniu
[13-01-2014] Nowy banknot 10 euro
[08-01-2014] MFW dokonał przeglądu wypełniania kryteriów kwalifikujących Polskę do FCL
[08-01-2014] Konferencja po styczniowym posiedzeniu RPP
[08-01-2014] RPP pozostawiła stopy na niezmienionym poziomie
[07-01-2014] Aktywa rezerwowe Polski w grudniu 2013 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-02
1 EUR4,6850
1 USD4,4492
1 CHF4,7576
1 GBP5,4610
100 JPY3,3203

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję