Komunikaty

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 26 września 2014 r.

Data publikacji strony: 26-09-2014

W dniu 26 września 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • zapoznała się z oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r., przygotowaną przez Narodowy Bank Polski, i pozytywnie ją zaopiniowała,
  • przyjęła raport końcowy z prac Zespołu Roboczego ds. Opłat Bankomatowych i uznała, że zespół ten zrealizował cel, dla którego został powołany. Rada przyjęła w szczególności propozycję Zespołu Roboczego ds. Opłat Bankomatowych w sprawie niepodejmowania regulacyjnych działań dotyczących możliwości wprowadzenia dopuszczalności stosowania opłaty surcharge na polskim rynku.
  • zapoznała się z oceną zasadności i możliwości uczestnictwa polskich banków i złotego w systemie CLS, sporządzoną przez Związek Banków Polskich. Równocześnie, mając na uwadze brak możliwości wypracowania wspólnego stanowiska całego sektora bankowego w przedmiotowej sprawie, Rada uznała, że decyzja dotycząca dalszych działań zmierzających do włączenia złotego do systemu CLS byłaby obecnie przedwczesna. Rada zwróciła się do wszystkich uczestników dotychczasowych prac w tym zakresie o przeprowadzenie pełnej analizy prawnej i kosztowej w związku z uczestnictwem w systemie CLS.
  • zapoznała się z informacją KDPW S.A. nt. usług Grupy KDPW w zakresie transakcji repo. W celu obniżenia ryzyka w sektorze bankowym, w szczególności ryzyka niewykonania zobowiązań przez kontrahentów, Rada postanowiła rekomendować bankom działającym w Polsce kierowanie transakcji instrumentami pochodnymi OTC oraz transakcji repo do rozliczania w autoryzowanej izbie CCP.

Rada zapoznała się również z następującymi materiałami informacyjnymi, przygotowanymi przez Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego:

  • Informacją o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r.,,
  • Informacją o kartach płatniczych – II kwartał 2014 r.,
  • Porównaniem wysokości opłat i prowizji w złotych związanych z rozliczeniami pieniężnymi w polskim sektorze bankowym (grudzień 2013 r. – czerwiec 2014 r.)..

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 12 grudnia 2014 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 26 września 2014 r. (PDF)

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-07-06
1 EUR4,7942
1 USD4,6796
1 CHF4,8287
1 GBP5,5968
100 JPY3,4610

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję