Komunikaty

Komunikat w sprawie harmonogramu operacji otwartego rynku w grudniu 2014 r.

Biorąc pod uwagę kalendarz dni wolnych od pracy przypadających na grudzień 2014 r. Narodowy Bank Polski ogłasza następujący harmonogram operacji otwartego rynku planowanych na ten miesiąc:

  1. w dniu 5 grudnia 2014 r. (piątek) przeprowadzona zostanie emisja 7-dniowych bonów pieniężnych, których termin zapadalności przypadał będzie na dzień 12 grudnia 2014 r.,
  2. w dniu 12 grudnia 2014 r. (piątek) przeprowadzona zostanie emisja 7-dniowych bo-nów pieniężnych, których termin zapadalności przypadał będzie na dzień 19 grudnia 2014 r.,
  3. w dniu 19 grudnia 2014 r. (piątek) przeprowadzona zostanie emisja 5-dniowych bo-nów pieniężnych, których termin zapadalności przypadał będzie na dzień 24 grudnia 2014 r.,
  4. w dniu 24 grudnia 2014 r. (środa) przeprowadzona zostanie emisja 5-dniowych bo-nów pieniężnych, których termin zapadalności przypadał będzie na dzień 29 grudnia 2014 r.,
  5. w dniu 29 grudnia 2014 r. (poniedziałek) przeprowadzona zostanie emisja 4-dniowych bonów pieniężnych, których termin zapadalności przypadał będzie na dzień 2 stycznia 2015 r.,
  6. w dniu 30 grudnia 2014 r. (wtorek), tj. ostatnim dniu okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej, zaoferowana zostanie operacja 1-dniowa. Jej kierunek (absorbujący bądź zasilający w płynność) wynikał będzie z utrzymujących się w tym dniu bieżą-cych warunków płynnościowych.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-22
1 EUR4,5877
1 USD3,8734
1 CHF4,2714
1 GBP5,0766
100 JPY3,7002

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję