Wydarzenia

Inflacja bazowa w listopadzie 2014

Data publikacji strony: 16-12-2014

Dane NBP: W listopadzie inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,4 proc. (r/r) i była o 0,2 pkt proc. wyższa niż w październiku. Wskaźnik CPI w listopadzie wyniósł -0,6 proc. (r/r), pozostając na poziomie z poprzedniego miesiąca.

Narodowy Bank Polski opublikował 16 grudnia komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w listopadzie 2014 r. W relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła -0,9 proc. wobec -0,8 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych obniżyła się do -0,3 proc. z -0,1 proc. zanotowanych w październiku;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,4 proc., czyli o 0,2 pkt proc. więcej niż w październiku;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta (eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice) wyniosła -0,2 proc. wobec 0,0 proc. miesiąc wcześniej.

Podany 15 grudnia przez GUS wskaźnik CPI za listopad wyniósł -0,6 proc. (r/r), a zatem tyle samo co w październiku.

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe skoki cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on ruch cen, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

Zobacz dane o inflacji bazowej w listopadzie 2014 »

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-09-18
1 EUR4,4574
1 USD3,7585
1 CHF4,1378
1 GBP4,8811
100 JPY3,5973

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję