Wydarzenia

Bilans płatniczy Polski w marcu 2014 r.

Data publikacji strony: 15-05-2014

Dane NBP: W bilansie płatniczym za marzec 2014 r. zanotowano dodatnie salda transferów z Unią Europejską, usług i obrotów towarowych oraz ujemne saldo dochodów. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 858 mln EUR.

Z opublikowanych przez NBP 15 maja wstępnych danych o bilansie płatniczym Polski w marcu wynika, że polski eksport towarów wyniósł w tym miesiącu 14,2 mld EUR i był wyższy o 10,9 proc. niż przed rokiem. Import zwiększył się o 3,1 proc. i na koniec miesiąca osiągnął wartość 13,7 mld EUR. W rezultacie saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 475 mln EUR i, w porównaniu do marca 2013 r., poprawiło się o 977 mln EUR.

Dodatnie saldo usług wyniosło 412 mln EUR. W tym czasie przychody z tytułu usług wzrosły o 1,2 proc. r/r – do 2,3 mld EUR, a rozchody zwiększyły się o 3,2 proc. r/r – do 1,9 mld EUR.

W marcu odnotowano także dodatnie saldo transferów z Unią Europejską, które wyniosło 1,2 mld EUR. Napływ środków z UE w transferach bieżących wyniósł 790 mln EUR, a w transferach kapitałowych – 383 mln EUR. W tym samym czasie Polska wpłaciła do budżetu Unii 353 mln EUR z tytułu składek i opłat członkowskich.

Saldo rachunku bieżącego w marcu było dodatnie i wyniosło 517 mln EUR. W analogicznym miesiącu 2013 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wynosiło 272 mln EUR.

Zobacz bilans płatniczy w marcu 2014 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-09-18
1 EUR4,4574
1 USD3,7585
1 CHF4,1378
1 GBP4,8811
100 JPY3,5973

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję