Wydarzenia

Bilans płatniczy Polski w kwietniu 2014 r.

Data publikacji strony: 13-06-2014

Dane NBP: W bilansie płatniczym za kwiecień 2014 r. zanotowano dodatnie salda transferów z Unią Europejską, usług i obrotów towarowych oraz ujemne saldo dochodów. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 1,2 mld EUR.

Z opublikowanych przez NBP 13 czerwca wstępnych danych o bilansie płatniczym Polski w kwietniu wynika, że polski eksport towarów wyniósł w tym miesiącu 14,2 mld EUR i był wyższy o 6,8 proc. niż przed rokiem. Import zwiększył się o 5,4 proc. i na koniec miesiąca osiągnął wartość 13,3 mld EUR. W rezultacie saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 0,9 mld EUR i, w porównaniu do kwietnia 2013 r., poprawiło się o 0,2 mld EUR.

Dodatnie saldo usług wyniosło 0,6 mld EUR. W tym czasie przychody z tytułu usług wzrosły o 1,4 proc. r/r – do 2,7 mld EUR, a rozchody zwiększyły się o 4,2 proc. r/r – do 2,1 mld EUR.

W kwietniu odnotowano także dodatnie saldo transferów z Unią Europejską, które wyniosło prawie 1 mld EUR. Napływ środków z UE w transferach bieżących wyniósł 1,0 mld EUR, a w transferach kapitałowych – 0,3 mld EUR. W tym samym czasie Polska wpłaciła do budżetu Unii 0,3 mld EUR z tytułu składek i opłat członkowskich.

Ujemne saldo dochodów wyniosło 1,2 mld EUR. W analogicznym miesiącu 2013 r. było ono również ujemne i wyniosło 1,4 mld EUR.

Saldo rachunku bieżącego w kwietniu było dodatnie i wyniosło 1,0 mld EUR. W analogicznym miesiącu 2013 r. saldo rachunku bieżącego także było dodatnie i wynosiło 0,6 mld EUR.

Zobacz bilans płatniczy w kwietniu 2014 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-22
1 EUR4,5877
1 USD3,8734
1 CHF4,2714
1 GBP5,0766
100 JPY3,7002

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję