Wydarzenia

Bilans płatniczy Polski w czerwcu 2014 r.

Data publikacji strony: 13-08-2014

Dane NBP: W bilansie płatniczym za czerwiec 2014 r. odnotowano dodatnie saldo transferów z Unią Europejską, a także dodatnie salda usług i obrotów towarowych. Saldo dochodów standardowo było ujemne. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 2,8 mld EUR.

Z opublikowanych przez NBP 13 sierpnia wstępnych danych o bilansie płatniczym Polski w czerwcu wynika, że polski eksport towarów wyniósł w tym miesiącu 13,7 mld EUR i był wyższy o 7,3 proc. niż przed rokiem. Import zwiększył się o 9,6 proc. w porównaniu z czerwcem 2013 r. i na koniec miesiąca osiągnął wartość prawie 13,4 mld EUR. W rezultacie saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 0,3 mld EUR. W analogicznym miesiącu 2013 r. było ono wyższe o 0,2 mld EUR.

Dodatnie saldo usług wyniosło 0,5 mld EUR. W tym czasie przychody z tytułu usług, w porównaniu do czerwca 2013 r., wzrosły o 5,2 proc. – do prawie 2,8 mld EUR, a rozchody zwiększyły się o 7,6 proc., osiągając wartość bliską 2,3 mld EUR.

W czerwcu odnotowano dodatnie saldo transferów z Unią Europejską, które wyniosło 0,8 mld EUR. Napływ środków z UE w transferach bieżących wyniósł prawie 0,1 mld EUR, a w transferach kapitałowych – 0,7 mld EUR. W tym samym czasie Polska wpłaciła do budżetu Unii 0,3 mld EUR z tytułu składek i opłat członkowskich.

Ujemne saldo dochodów wyniosło prawie 1,5 mld EUR. W analogicznym miesiącu 2013 r. również było ono ujemne i wyniosło nieznacznie powyżej 1,6 mld EUR.

Saldo rachunku bieżącego w czerwcu było ujemne i wyniosło 0,4 mld EUR. W analogicznym miesiącu 2013 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wynosiło 0,1 mld EUR.

Zobacz bilans płatniczy w czerwcu 2014 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-22
1 EUR4,5877
1 USD3,8734
1 CHF4,2714
1 GBP5,0766
100 JPY3,7002

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję