Wydarzenia

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2014 r.

Data publikacji strony: 15-09-2014

Dane NBP: W bilansie płatniczym za lipiec 2014 r. odnotowano dodatnie saldo obrotów towarowych, usług oraz transferów z Unią Europejską. Saldo dochodów standardowo było ujemne. W sumie saldo rachunku bieżącego zamknęło się niewielkim deficytem. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 1,3 mld EUR.

Z opublikowanych przez NBP 15 września wstępnych danych o bilansie płatniczym Polski w lipcu wynika, że polski eksport towarów wyniósł w tym miesiącu 14,1 mld EUR i był wyższy o 6,4 proc. niż przed rokiem. Import zwiększył się o 4,5 proc. w porównaniu z lipcem 2013 r. i na koniec miesiąca osiągnął wartość 13,7 mld EUR. W rezultacie nadwyżka w obrocie towarowym z zagranicą wyniosła 393 milionów euro i była wyższa niż miesiąc wcześniej (256 milionów euro).

Dodatnie saldo usług wyniosło 353 mln EUR. W tym czasie przychody z tytułu usług, w porównaniu do lipca 2013 r., wzrosły o 3,6 proc. – ponad 2,8 mld EUR, a rozchody zwiększyły się o 6,4 proc., osiągając wartość bliską 2,5 mld EUR. W lipcu odnotowano dodatnie saldo transferów z Unią Europejską, które wyniosło 1,6 mld EUR. Napływ środków z UE w transferach bieżących wyniósł 431 mln EUR, a w transferach kapitałowych – blisko 1,5 mld EUR. W tym samym czasie Polska wpłaciła do budżetu Unii 254 mln EUR z tytułu składek i opłat członkowskich. Ujemne saldo dochodów wyniosło blisko 1,3 mld EUR. W analogicznym miesiącu 2013 r. było ono również ujemne i wyniosło prawie 1,5 mld EUR.

Saldo rachunku bieżącego w lipcu było ujemne i wyniosło 173 mln EUR. W analogicznym miesiącu 2013 r. deficyt rachunku bieżącego był ponad trzykrotnie większy i wyniósł 566 mln EUR.

Zobacz bilans płatniczy w lipcu 2014 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-22
1 EUR4,5877
1 USD3,8734
1 CHF4,2714
1 GBP5,0766
100 JPY3,7002

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję