Wydarzenia

Bilans płatniczy Polski w sierpniu 2014 r.

Data publikacji strony: 14-10-2014

Dane NBP: W rachunku bieżącym bilansu płatniczego za sierpień 2014 r. odnotowano ujemne salda dochodów pierwotnych i obrotów towarowych oraz dodatnie salda usług i dochodów wtórnych. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było ujemne i wyniosło blisko 1 mld EUR.

Opublikowane dane bilansu płatniczego Polski za sierpień zostały zestawione zgodnie z nowymi standardami metodycznymi, określonymi przez MFW w podręczniku bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej BPM6. Wdrażanie zmienionych standardów przeprowadzane jest konsekwentnie w całej Europie. Do końca 2014 wszystkie kraje, jak również EBC i Eurostat, będą publikować dane według nowej metodologii.

Z opublikowanych przez NBP 14 października wstępnych danych bilansu płatniczego Polski w sierpniu 2014 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło blisko 1 mld EUR. W analogicznym miesiącu 2013 r. również było ujemne i wynosiło prawie 0,5 mld EUR.

Polski eksport towarów wyniósł w tym miesiącu prawie 11,6 mld EUR i był niższy o 1,7 proc. niż przed rokiem. Import zmniejszył się o 1,1 proc. w porównaniu z sierpniem 2013 r. i na koniec miesiąca osiągnął wartość 11,6 mld EUR. W rezultacie saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 64 mln EUR. W porównaniu z analogicznym miesiącem 2013 r. pogorszyło się o 77 mln EUR.

Saldo usług w sierpniu było dodatnie i wyniosło prawie 0,5 mld EUR. W tym czasie przychody z tytułu usług, w porównaniu z sierpniem 2013 r., zwiększyły się o 0,5 proc. – do 3,0 mld EUR, a rozchody wzrosły o 4,8 proc. i osiągnęły wartość 2,5 mld EUR.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 1,4 mld EUR. W analogicznym miesiącu 2013 r. również było ujemne i wyniosło 0,9 mld EUR. O wysokości deficytu dochodów pierwotnych zadecydowało ujemne saldo dochodów z inwestycji (1,7 mld EUR), głównie dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach (1,3 mld EUR).

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-29
1 EUR4,6330
1 USD3,9505
1 CHF4,3329
1 GBP5,1404
100 JPY3,7946

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję