Wydarzenia

Bilans płatniczy Polski we wrześniu 2014 r.

Data publikacji strony: 13-11-2014

Dane NBP: W rachunku bieżącym bilansu płatniczego za wrzesień 2014 r. odnotowano ujemne saldo dochodów pierwotnych oraz dodatnie salda obrotów towarowych, usług i dochodów wtórnych. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 0,2 mld EUR.

Począwszy od danych za sierpień br. dane bilansu płatniczego Polski są zestawiane zgodnie z nowymi standardami metodycznymi, określonymi przez MFW w podręczniku bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej BPM6. Wdrażanie zmienionych standardów przeprowadzane jest konsekwentnie w całej Europie. Do końca 2014 wszystkie kraje, jak również EBC i Eurostat, będą publikować dane według nowej metodologii.

Z opublikowanych przez NBP 13 listopada wstępnych danych dotyczących bilansu płatniczego Polski we wrześniu 2014 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło ponad 0,2 mld EUR. W analogicznym miesiącu 2013 r. również było ujemne i wynosiło 0,5 mld EUR.

Eksport towarów we wrześniu br. wyniósł 14,2 mld EUR i był wyższy o 5,5 proc. niż przed rokiem. Import towarów wzrósł o 5,8 proc. w porównaniu z wrześniem 2013 r. i na koniec analizowanego miesiąca osiągnął wartość 13,6 mld EUR. W rezultacie saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 0,6 mld EUR.

Saldo usług we wrześniu było dodatnie i wyniosło ponad 0,4 mld EUR. Przychody z tytułu usług wyniosły 2,8 mld EUR, w porównaniu z wrześniem 2013 r. zmniejszyły się o 0,2 proc., a rozchody wzrosły o 2,4 proc. i osiągnęły wartość ponad 2,3 mld EUR.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 1,6 mld EUR. W analogicznym miesiącu 2013 r. saldo to było na zbliżonym poziomie. O wysokości deficytu dochodów pierwotnych zadecydowało ujemne saldo dochodów z inwestycji (2,1 mld EUR), głównie dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach (1,4 mld EUR).

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-27
1 EUR4,5890
1 USD3,8860
1 CHF4,2742
1 GBP5,0607
100 JPY3,7150

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję