Wydarzenia

Bilans płatniczy Polski w listopadzie 2013 r.

Data publikacji strony: 17-01-2014

Dane NBP: W bilansie płatniczym za listopad 2013 r. zanotowano dodatnie salda obrotów towarowych, usług i transferów z Unią Europejską. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było jednak ujemne i wyniosło 755 mln EUR.

Z opublikowanych przez NBP 17 stycznia wstępnych danych o bilansie płatniczym Polski w listopadzie ub. roku wynika, że polski eksport towarów wyniósł w tym miesiącu 13,6 mld EUR i był wyższy o 1,2 proc. niż przed rokiem. Import zmniejszył się o 0,8 proc. i na koniec miesiąca osiągnął wartość 13,6 mld EUR. W rezultacie dodatnie saldo obrotów towarowych wyniosło 7 mln EUR i, w porównaniu do listopada 2012 r., poprawiło się o 266 mln EUR. Dodatnie pozostawało również saldo usług w wysokości 343 mln EUR. W tym czasie przychody z tytułu usług (przede wszystkim transportowych) wzrosły o 3,7 proc. r/r – do 2,6 mld EUR, a rozchody (zakup usług za granicą) zwiększyły się o 3,8 proc. r/r – do 2,3 mld EUR.

W listopadzie odnotowano dodatnie saldo transferów z Unią Europejską, które wyniosło 168 mln EUR. Napływ środków z UE w transferach bieżących wyniósł 97 mln EUR (przede wszystkim na Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej), a w transferach kapitałowych – 262 mln EUR (głównie na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). W tym samym czasie Polska wpłaciła do budżetu Unii 191 mln EUR z tytułu składek i opłat członkowskich.

O ujemnym saldzie rachunku bieżącego – w wysokości 984 mln EUR – zadecydowało ujemne saldo dochodów (1,4 mld EUR).

Zobacz bilans płatniczy w listopadzie 2013 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-29
1 EUR4,6330
1 USD3,9505
1 CHF4,3329
1 GBP5,1404
100 JPY3,7946

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję